Promotietraject
Wijkgerichte Zorg

Evidence based practice en shared decision making in de oncologische nazorg

De doelstelling van dit onderzoek was drieledig:

  • het verwerven van kennis over de implementatie van evidence-based practice (EBP) binnen de verpleegkunde;
  • het vinden van een manier om shared decision making (SDM) te integreren met EBP in de verpleegkundige zorg voor chronisch zieken en
  • het ontwikkelen van een strategie voor een geïntegreerde benadering van EBP en SDM in de individuele verpleegkundige nazorg voor mensen die behandeld zijn voor kanker.

Het promotietraject  is uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Autonomie en Participatie en de Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde. Promovendus Jolanda Friesen-Storms heeft haar proefschrift in 2019 met succes verdedigd.

Meer weten?

Neem contact op met Gerrie Bours, gerrie.bours@zuyd.nl of