Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

LIME Portal

LIME Portal is de voordeur van het Brightlands Innovation Programme LImburg MEet (LIME). Het is een langlopend samenwerkingsproject (minimaal nog tot januari 2021) van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg. Binnen dit project is LIME Portal het onderdeel waar vragen kunnen worden gesteld over meten in de zorg in de breedste zin van het woord.

Voor professionals, ondernemers of andere partijen die vragen of ideeën hebben over meten in de zorg, is het vaak moeilijk om toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of samenwerkingspartners. Daarom hebben we LIME Portal in het leven geroepen: een team van experts met verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek, business) staat voor u klaar. Daar waar nodig ondersteund door experts uit het bedrijfsleven. Het team van LIME Portal bekijkt alle vragen en ideeën die worden aangedragen en adviseert de indieners over het meest passende vervolgtraject en coördineert dat desgevraagd.

Van een hackathon voor nieuwe innovatieve ICT ideeën voor een bedrijf tot een validatie van een activiteitenmeter in een zorginstelling en van het in kaart brengen van ervaren effecten van een initiatief binnen een zorgboerderij tot het ontwikkelen van een meet- en trainingsprotocol voor patiënten met knieklachten.

Het start altijd met een vraagverhelderingsgesprek en leidt tot een advies, een consult, een samenwerking met andere partners, een project met studenten (liefst multidisciplinair!) of een project met (senior) onderzoekers.