Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Evaluatie 'Powered by Proteion'

Proteion heeft het zorgconcept ‘Powered by Proteion’ ontwikkeld en uitgevoerd waarbij de zorg lokaal en extramuraal wordt aangeboden aan de cliënt door gebruik te maken van zorgondernemers en diens netwerk.

Proteion past het zorgconcept momenteel toe in Midden- en Noord- Limburg. Binnen Zuid-Limburg hebben ze slechts één pilot locatie. Het zorgconcept is door zorgkantoor VGZ (regio Midden- en Noord-Limburg) benoemd tot ‘good practice zinnige zorg’ en als dusdanig erkend. Van deze erkenning is door andere zorgkantoren, CZ (regio Zuid-Limburg) momenteel (nog) geen sprake. Omdat Proteion het project wil opschalen naar Zuid-Limburg, voert Proteion samen met ons als lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en het lectoraat Future-proof Financial vanuit Lime Smart Health Innovation Center, een gedegen evaluatie uit. Hiermee willen we inzicht krijgen in de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde ( impact) van het concept. Daarnaast willen we kritische succesfactoren in kaart brengen.

Meer informatie

Neem contact op met Jolanda Friesen