Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Over de lector Paul Hennissen

Paul Hennissen (1958) studeerde aan de Pedagogische Academie en behaalde in 1987 zijn doctoraalexamen Onderwijskunde. In 2010 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Eindhoven, op het gebied van professionalisering van praktijkbegeleiders op de werkplek van de school.

Gedurende zijn loopbaan is hij naast het leraarschap intensief betrokken bij ontwikkelings- en implementatietrajecten op het gebied van onderwijs, waaronder EVC, curriculum, toetsontwikkeling en innovatie. In 2006 was hij mede auteur van het HBO-bestuurscharter lerarenopleidingen ‘Kwaliteit vergt Keuzes'. In 2009 kreeg hij een Award van de Amerikaanse vereniging voor lerarenopleiders voor het beste research artikel omtrent lerarenopleiden.

Lectorale rede
Op 28 september 2011 werd Paul Hennissen geïnstalleerd als lector. In zijn inaugurele rede met de titel 'In de nesten werken' ging Paul in op het opleiden van leraren op de werkplek. U kunt de rede nalezen in het boekje 'In de nesten werken' (pdf). U kunt het boekje ook bestellen via het secretariaat van het lectoraat. Of bekijk de video van de inauguratie.

Contact: paul.hennissen@zuyd.nl

Contact

Naar website lectoraat