Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Onderzoek en projecten

Hier vindt u een overzicht van (afgeronde) onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Afgerond onderzoek 

 • Beckers, J.W. Januari 2011 – januari 2013. Het linken van praktijk en theorie in pabo-onderwijs.
  Er zijn twijfels over de effectiviteit van lerarenopleidingen op het professionele gedrag van studenten (Grossman, 2008; Korthagen 2010). Theorie komt in lerarenopleidingen aan bod maar wordt niet verankerd in het handelen van studenten. Er is een kloof tussen praktijk en theorie (Broekkamp & van Hout-Wolters, 2007; Burkhardt & Schoenfeld, 2003; Kennedy, 1997; Robinson, 1998). Een opleidingscurriculum volgens de principes van de niveautheorie kan de kloof overbruggen (Korthagen, Kessels, Koster, Langerwerf & Wubbels, 2001).

  Inhoud
  In dit onderzoek is nagegaan of een opleidingsprogramma dat uitgaat van de principes van de niveautheorie erin slaagt om theorie te koppelen aan ervaringen van studenten.
  Methode
  In een onderzoeksgroep van 136 eerstejaars Pabo-studenten zijn in een voor- en nameting een casustoets en een kaartsorteeropdracht gemaakt. De casustoets meet in welke mate studenten operationele kennis en conceptuele kennis gebruiken in het beantwoorden van vragen. De kaartsorteeropdracht meet hoe de cognitieve schema’s van studenten ontwikkelen. Met een enquête is gemeten of het opleidingsprogramma in de perceptie van studenten uitgevoerd is volgens de principes van de niveautheorie. Uit de metingen blijkt dat het opleidingsprogramma zorgt voor een koppeling tussen praktijk en theorie, dat cognitieve schema’s van studenten groeien en dat studenten in redelijke mate ervaren dat praktijk en theorie aan elkaar gekoppeld worden.
  Aanbevelingen
  Op basis van de resultaten wordt op de eerste plaats aanbevolen om het curriculum te evalueren en te zoeken naar versterking van de koppeling van praktijk en theorie. Op de tweede plaats wordt aanbevolen om te investeren in professionalisering van didactische vaardigheden van instituutsopleiders. Ten slotte wordt aanbevolen om te investeren in onderzoek naar opleiden op de werkplek.

Contact

Naar website lectoraat