Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Blauw 3

Opleiden in de School

Het lectoraat Opleiden in de School is gericht op de innovatie van de opleiding voor leraren basisonderwijs, met name het werkplekleren binnen de school. In dit kader zijn zes domeinen vastgesteld die van betekenis zijn voor de vormgeving en inrichting van het opleiden in de school.

De instelling van het lectoraat Opleiden in de School past in de ambities van Zuyd Hogeschool om - in samenwerking met Fontys Hogescholen, de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht - een hoogwaardig educatief instituut in Limburg te vestigen. 

Het lectoraat ondersteunt deze ontwikkeling vooral door het verrichten van onderzoek. In de inaugurele rede (pdf) wordt ingegaan op de achtergronden van de intensieve samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituut, op het leren op de werkplek van de school, op de concrete vormen om samen te werken en de daaruit voortvloeiende onderzoeksthema’s van het lectoraat. 

 

Prijs beste artikel 2014

Contact

Naar website lectoraat