Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
paars 2

Publicaties

In 2015 vond de inaugurale rede plaats van onze lector Ruth Benschop. Op dezelfde dag vond ook de inaugurale rede van Peter Missotten plaats, lector Technology Driven Art. De dag werd omlijst door een symposium met lezingen, werksessies en performances. Samen hebben zij van hun inaugurale redes een publicatie gemaakt. U kunt kosteloos een exemplaar opvragen via linda.bouchoms@zuyd.nl


Hieronder vindt u een selectie van relevante publicaties van het lectoraat. Voor een volledig overzicht van alle activiteiten publicaties van het lectoraat over de periode van 2009-heden, bezoek de website van het lectoraat: www.lectoraataok.nl.

2009 - heden


Krien Clevis (2017) Time/Place/Memory. Artistic research as a form of Thinking-Through-Media. (artikel) Bloomsbury Publishing, New York.


Remy Kroese, Veerle Spronck & Marlies Vermeulen (te verschijnen, 2017) Drawing Instruments, Or: How to Calibrate an Artist?, Institute of Calibration & Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Zuyd Hogeschool, Maastricht: Charles Nypels Lab, Van Eyck.


Ties van de Werff (2016) Met Kunst de Robots Ontwapenen. In: Mest Magazine (13): 10-15.


Ruth Benschop (2015) De eland is eigenwijs dier: Een gedachtenexperiment over praktijk en relevantie van artistiek onderzoek, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten: Zuyd.


Benschop, R. (2014). “Practising the Artistic Research Catalogue”., in: Borgdorf, H. en Schwab, M. (red.) The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press.

Benschop, R., Lemmens, B. en Peters, P. (2014). “Artistic Researching: Expositions as Matters of Concern., in: Borgdorf, H. en Schwab, M. (red.) The Exposition or Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden: Leiden University Press.

Benschop, R. (2013). “Wij die fluiten in de stilte als kristallen glazen – over virtualiteit, theatraliteit, radicaliteit. , in: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Benschop, R. en Peters, P. (2012). “Een nieuwe kijk op Tilted Arc Hoe kunstwerken hun publiek maken”., in: Open. Cahier over kunst en het publieke domein. Nr. 24, Dingpolitiek. Rotterdam, Nai010 Uitgevers.

Benschop, R. (2009). Experimenting the Listener. Sound Art and the Doing - Done to the Audience. Krisis, 2009, 33-45.

Benschop, R. (2009). STS on Art and the Art of STS: An Introduction. Krisis, 2009,1, 1-4.

Clevis, K. (2013). LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats. Van Italische domus naar artistiek environment. Proefschrift. SIP, Amsterdam.

Clevis, K., Santink, C. en Wildschut, F (2009) Catalogus Ophelia. Sehnsucht, melancholie en doodsverlangen, n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling, congres en manifestatie, Museum voor Moderne Kunst van Arnhem (MMKA) + een aantal culturele instellingen in Arnhem, vormgeving Hansje van Halem, uitgeverij Jan de Jong ‘De Buitenkant’, presentatie: 20 februari 2009. http://www.ophelia.nl/

Havens, H. 2010 "The Intermedial Performer Prepares", in Bay-Cheng, S.;C.Kattenbelt;A.Lavender;R.Nelson (Ed.) Mapping Intermdiality in Performance, Amsterdam, AUP (Amsterdam University Press).

Mineur, F. (2013). “Zie ons nou eens! – theater en theatraliteit in een belevingsmaatschappij., in: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Mineur, F. (2011). “Of je nu een brug bouwt of een barricade; je doet dat altijd op een bepaald punt in de tijd en een bepaalde plaats in de ruimte”. Over de ideologieen achter gemeenschapstheater. [verschenen op de websites van CAL-XL en Kunstfactor.nl (juni 2011)]

Pasmans, I. (2013). “Het Geïnformeerde Luisteren”., in: Peters, P.F. (red.) Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Peters, P.F. (2013). Zichtlijnen. Hoe kunst publiek wordt. Redactie, voorwoord en “Het publiek als nieuwe avant-garde”. Zuyd Hogeschool, Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten.

Peters, P.F. (2012). Woorden van hout. Voorbij het dualisme van theorie en praktijk in het kunstvakonderwijs. In: Borgdorff, H. & P. Sonderen (eds), Denken in kunst. Theorie en reflectie in het kunstonderwijs. Leiden: Leiden University Press.

Peters, P.F. (2011) Conceptuele muziek? rekto:verso. Tijdschrift voor cultuur & kritiek, 47 (Mei-Juni 2011), 8.

Evans, G., R. de Wilde, P.F. Peters en B. van Heur. (2011). VIA2018: Maastricht as Knowledge and Learning Region. Memo for the VIA2018 project office in preparation for the bid book Maastricht European Capital of Culture 2018. (November 2010). Het artikel kunt u hier lezen.

Peters, P.F. (2010). Art as Dialogue. Interview with Angelo Vermeulen. In: Swinkels, L. & H. van den Elsen (eds). Interdisciplinary Arts. Maastricht: Hogeschool Zuyd.


Contact

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Brusselsestraat 75
6211 PC Maastricht

Lector: dr. Ruth Benschop
E aok@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 62 99