This world needs you!
Kunstacademie Maasticht

Academies Beeldende Kunsten Maastricht

Kunstonderwijs heeft geen zin als je niet ruim baan krijgt voor je artistieke brutaliteit, experimenten en het gebruik van 'nieuwe' media. Studeren aan één van de drie Maastricht Academies - voorheen Academie Beeldende Kunsten Maastricht - betekent dat je voortdurend op zoek moet willen zijn naar je persoonlijke en artistieke positiebepaling. Wat heb je daarvoor nodig? Talent, ambitie en doorzettingsvermogen. Aparte loten aan de stam zijn de bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en de master Scientific Illustration.

Maastricht Academy of Fine Arts and Design

De Maastricht Academy of Fine Arts and Design is een inspirerende omgeving waar dingen worden gecreëerd, niet gekopieerd. Waar mensen hebben gekozen voor kunst en vormgeving, die zaken willen onderzoeken, van zichzelf vindingrijk zijn en opvallen door de originele manier waarop ze tegen dingen aankijken.

Artistieke vrijheid
Je krijgt de ruimte voor jouw artistieke brutaliteit, het doen van experimenten en het gebruiken van nieuwe media. De Academy is niet alleen een opleiding, maar ook een plaats waar je zelfstandig en in teamverband kunt werken. In de gebouwen vind je verschillende goed uitgeruste werkplaatsen.

Opleidingen

Maastricht Academy of Media Design and Technology

Praktijkgericht
Het opleidingsprogramma bestaat uit heel veel projectonderwijs, waarbij je realistische praktijkopdrachten uitvoert van externe opdrachtgevers. In die projecten werk je vaak ook echt samen met professionals. Bovendien werken veel van je docenten bij een bedrijf of zijn eigen ondernemer. Wil je zien wat voor werk onze studenten recent hebben gemaakt? Of wie onze docenten zijn? Bekijk dan onze website met showcases.

Opleidingen
De Academy biedt twee bacheloropleidingen aan:

Belangrijke onderdelen in beide opleidingen zijn:

  • Menswetenschappen en kunst: kunst, cultuur, maatschappij, mens– en gedragswetenschappen, business, communicatie-, beeld– en mediatheorie, ontwerptheorie, -strategie en -geschiedenis.
  • Ontwerpen, vormgeven en technologie: digitale technologie en media, (audio)visuele vormgeving, interactie ontwerp, storytelling, mensgericht ontwerpen.
  • Onderzoek: ontwerponderzoek en artistiek onderzoek.
  • Professionele kennis en vaardigheden: samenwerken in teams, projectmatig werken, schriftelijke –en mondelinge vaardigheden.

Maastricht Academy of Architecture

De Maastricht Academy of Architecture is een klein en persoonlijk instituut. De opleidingen zijn pittig en gericht op het bijbrengen van een specifieke houding: die van een ontwerpend onderzoeker. Afgestudeerden zijn specialist in ruimtelijkheid, deskundig op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Internationaal en persoonlijk
Het onderwijs aan de Maastricht Academy of Architecture  is internationaal georiënteerd, projectgebonden, flexibel gestructureerd en afgestemd op de individuele student. Dat is het voordeel van een relatief klein instituut gelegen in een internationaal georiënteerde regio.

Praktische professionals
Het is een opleiding voor én door architecten, waar zo’n 80 gastdocenten uit binnen- en buitenland doceren: allemaal professionals met relevante beroepservaring en met twee benen midden in de praktijk.

Opleidingen
Aan de Academy kun je de volgende opleidingen volgen:

Interdisciplinary Arts

Verbeter de wereld met jouw artistiek talent
Ben je kunstzinnig en creatief, heb je meerdere talenten en wil je je niet beperken tot één kunstvorm, dan is Interdisciplinary Arts (iArts) iets voor jou. Je leert hoe je je talenten kunt inzetten om in samenwerking met anderen de wereld te verbeteren.

Fine Art and Design in Education

Met deze opleiding word je leraar in de beeldende en kunstzinnige vakken. Je wordt niet alleen voorbereid op het vak van docent, je ontwikkelt ook je vaardigheden op het gebied van tekenen, schilderen, beeldhouwen, grafische vormgeving, fotografie en film.

Master Scientific Illustration

In deze internationale masteropleiding leer je nauwkeurige visualisaties te maken van klinische, medische en biologische onderwerpen.  Je wordt getraind in het toepassen van traditionele technieken in combinatie met fotografie, video en computertechnieken om precieze 2D- en 3D-structuren weer te geven.