Veelgestelde vragen
Zuyd en corona

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de veelgestelde vragen rondom het coronavirus verzameld. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met één van de contactpersonen die onderaan de pagina staan vermeld.

Zelftesten

Let op: 

 • je kunt zelftesten bestellen tot nader order. 
 • bestel voldoende zelftesten om je bij terugkeer uit het buitenland en bij terugkeer op locatie te kunnen testen. Wij verzoeken studenten en medewerkers zich in de eerste twee weken van het nieuwe studiejaar twee keer per week te testen. Dit geldt ook voor studenten en medewerkers die al gevaccineerd zijn.
 • Je kunt zelftesten bestellen als je een Zuyd-account hebt.
 • ga bij inhoudelijke vragen over de zelftesten ook naar de Veelgestelde vragen op www.zelftestonderwijs.nl. Aan de linkerkant van deze pagina vind je bijvoorbeeld ook informatie over bezorging en levering.
 • het kan zijn dat je technische problemen ervaart bij het bestellen van de zelftest. Ga in dat geval naar de Veelgestelde vragen onderaan de homepage van www.zelftestonderwijs.nl.

 • Ik heb problemen bij het inloggen / bestellen op www.zelftestonderwijs.nl

  Vaak helpt het om je browser in incognito-modus te zetten. Je kan de cookies verwijderen. Of de portal via een andere browser bezoeken. Om de incognito-modus te gebruiken, kun je gebruikmaken van een toets combinatie:

  • Windows: Microsoft Edge / Google Chrome: CTRL + Alt + N
  • Windows: Mozilla Firefox: CTRL + Alt + P
  • MacOS: Safari: Shift + ⌘ + N

  iOS: kijk op https://support.apple.com/nl-nl/HT203036 om te lezen hoe de privémodus kan worden in- en uitgeschakeld.

  Android: kijk op https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=nl om te lezen hoe de privémodus kan worden in- en uitgeschakeld.

  Inloggen

  Er kunnen twee redenen zijn waarom de inlog wordt geweigerd:

  • Je moet ingeschreven zijn als student, of in dienst zijn als medewerker bij Zuyd.
  • De hogeschool geeft niet alle benodigde informatie mee bij je account. Benodigd zijn e-mailadres en een betrekking (student, pre student of medewerker). Je kan zelf controleren of deze waarden goed worden doorgegeven. Log met jouw Zuyd-account in op https://profile.surfconext.nl/my-profile. Bij het veld affiliation (EN) of betrekking (NL) moet de waarde 'student' of 'employee' staan. Ook moet er een 'E-mailadres' bij staan, en een 'Voornaam' en 'Achternaam' (als aparte velden dus). Als dit niet zo is, dan moet je contact opnemen met de ICT Servicedesk van Zuyd (ict-servicedesk@zuyd.nl). Zij kunnen de waardes voor je aanpassen.

  Indien het na dit alles geprobeerd te hebben nog niet lukt, dan kun je een mail sturen vanuit je Zuyd-emailadres naar: serviceteam@zelftestonderwijs.nl en de zelftesten per mail bestellen. Graag je NAW-gegevens vermelden in de mail.

 • Waarom is het belangrijk om een preventieve zelftest af te nemen voordat ik naar Zuyd kom?

  Preventieve zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat er veel mensen zijn, zeker jongeren, die geen last hebben van een besmetting en niet doorhebben dat ze besmet zijn, willen we iedereen oproepen om zichzelf te testen door middel van gratis zelftesten. Dit geldt ook voor studenten en medewerkers die al gevaccineerd zijn.

  Met zelftesten kunnen we het risico op besmettingen op Zuyd zo klein mogelijk houden en kunnen we weer meer fysiek onderwijs (blijven) aanbieden. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden, bij klachten thuisblijven en je laten testen.

 • Is een zelftest verplicht om aan lessen of toetsen te kunnen deelnemen?

  De preventieve zelftesten zijn op vrijwillige basis. Er vindt geen controle plaats en je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om toegang te krijgen tot een locatie of een onderwijsactiviteit. Maar het is wel ontzettend belangrijk om jezelf te testen voordat je naar Zuyd komt, ook als je al gevaccineerd bent! Je helpt dan mee om coronabesmettingen snel op te sporen en een veilige omgeving te creëren op de hogeschool. Zelftesten zijn een extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We doen dus een dringend beroep op je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alleen samen zijn we sterk tegen corona.

 • Waar en hoe kan ik de preventieve zelftesten krijgen?

  Als student of medewerker van Zuyd kun je tot nader order gratis zelftesten bestellen via de portal zelftestonderwijs.nl, waarop je kunt inloggen met je Zuyd-account. De bestelde zelftesten worden naar je huisadres gestuurd (ook in België of Duitsland). 

 • Moet ik de zelftesten zelf betalen?

  De zelftesten die je bestelt via de portal zelftestonderwijs.nl zijn gratis voor studenten en medewerkers van Zuyd.

 • Wanneer en hoe vaak moet ik een zelftest afnemen?

  Geadviseerd wordt om de zelftest preventief te doen, dus voordat je naar Zuyd komt voor een fysieke onderwijsactiviteit of tentamen. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

  De zelftest is niet bedoeld voor:

  • Mensen met klachten;
  • Mensen die dichtbij iemand met corona waren;
  • Mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied.

  In deze gevallen is een testafspraak bij de GGD nodig (zie ook de vraag ‘Wat moet ik doen bij een positief testresultaat’).

  Er zijn voldoende zelftesten beschikbaar om iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – te kunnen doen.

 • Hoe moet ik een zelftest afnemen?

  Een zelftest is eenvoudig af te nemen. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zit een instructie voor de afname. Bewaar een test bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden (niet in fel zonlicht). Na het afnemen van de zelftest gooi je het afval bij het restafval. Op de bestelportal (deze is vanaf begin mei online) vind je straks een uitgebreide instructie over het afnemen van een zelftest.

 • Wat moet ik doen bij een positieve zelftest?

  Blijf thuis als het resultaat van de zelftest positief is en maak een testafspraak bij de GGD voor een zogenaamde her-test. Ook huisgenoten moeten in quarantaine totdat de uitslag van de her-test bekend is. Volg de stappen in de ‘beslisboom’.

 • Kan ik een zelftest gebruiken als ik coronaklachten heb?

  Een zelftest is niet bedoeld om te testen bij klachten en vervangt de test van de GGD niet. Gebruik een zelftest niet als je coronaklachten hebt, dichtbij iemand met corona was of terugkeert uit een hoog-risicogebied. Blijf bij klachten altijd thuis en maak een gratis testafspraak bij de GGD. Bel hiervoor direct met de GGD Zuid-Limburg, T 088 - 880 5005 (en dus niet het landelijke callcenter!). Volg de stappen in de ‘beslisboom’.

 • Kan ik ook ‘eigen’ zelftesten gebruiken in plaats van de zelftesten die via de portal beschikbaar zijn?

  Ja, dat kan. De kosten daarvan worden echter niet vergoed door Zuyd.

 • Waar vind ik meer informatie over (zelf)testen op corona?

  Alle info over testen op corona vind je op de website van de Rijksoverheid en in de ‘Corona zelftest informatiefolder voor werkgevers en scholen’.

Studie en werk

 • Mag ik naar Zuyd Hogeschool komen?

  Ja, dat mag. Wel vragen we je voordat je naar Zuyd komt een zelftest af te nemen, ook als je al gevaccineerd bent. Doe bij voorkeur twee keer per week een zelftest. Lees hierover meer bij de veelgestelde vragen over zelftesten. Volg verder de aanwijzingen in de gebouwen, de instructies van medewerkers en de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM.

 • Ik kom voor onderwijs of werk naar locatie. Waar moet ik rekening mee houden?

  Om onderwijs en werken op locatie veilig te kunnen organiseren en het gevaar op besmetting te minimaliseren, gelden diverse maatregelen :

  • We vragen je twee keer per week en in ieder geval voordat je naar Zuyd komt een preventieve zelftest te doen, ook als je al gevaccineerd bent. Zelftesten helpen het risico op besmettingen bij Zuyd zo klein mogelijk te houden. Lees meer over zelftesten. 
  • Volg de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM (vaak handen wassen, etc).
  • Kom niet naar Zuyd bij een positieve zelftest, bij een positieve coronatest van de GGD of wanneer jij of een van je huisgenoten coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, lichte hoest of koorts. Volg de stappen in de 'beslisboom'.
 • Ik kan in verband met het coronavirus niet deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie, wat betekent dat voor mij?

  Ons uitgangspunt is dat studievertraging voor studenten door de coronacrisis zoveel mogelijk voorkomen wordt. Jouw opleiding zorgt waar mogelijk voor een online alternatief voor toetsen of tentamens en informeert je op tijd daarover. Alleen wanneer je (aantoonbaar) om een van de volgende redenen niet kunt deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie blijft het aantal keren dat je volgens de Onderwijs- en examenregeling (op Zuydnet) mag deelnemen aan een toets overeind of krijg je de gelegenheid om de praktijkles in te halen:

  • je bent ziek (geweest) door het coronavirus en/of positief getest op corona;
  • je hebt corona gerelateerde klachten en/of wacht op de testuitslag;
  • Een huisgenoot is ziek (geweest) door het coronavirus of heeft klachten die mogelijk verband houden met corona (koorts en/of benauwdheidsklachten);
  • Je zit in thuisisolatie omdat jij (of een huisgenoot) contact hebt (heeft) gehad met iemand die besmet is met het coronavirus;
  • Je verblijft in thuisquarantaine na aankomst of terugkomst in Nederland uit een zeerhoogrisicogebied zonder zorgwekkende virusvariant of een zeerhoogrisicogebied met een zorgwekkende virusvariant volgens de actuele richtlijnen van de Rijksoverheid;
  • Je biedt mantelzorg voor zieke familieleden;
  • Je moet vanwege de coronamaatregelen onderwijs combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn;
  • Je behoort tot een risicogroep volgens de informatie van het RIVM of een of meerdere huisgenoten behoren tot een risicogroep.

  Neem in ieder geval altijd als je een verplichte les of toets dreigt te missen contact op met je studentendecaan. 

  Mocht de studievoortgang in het geding komen, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra kans. 

  Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan een (verplichte) les of toets op locatie.

 • Ik vind het niet veilig om te reizen, wat betekent dat voor mij?

  Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is geen geldige reden om niet deel te nemen aan verplicht onderwijs of een toets. De overheid en de vervoerders doen er alles aan om reizen tijdens de coronacrisis zo veilig mogelijk te maken. Je bent zelf verantwoordelijk om de regels en aanwijzingen omtrent verkeer en vervoer te volgen tijdens je reis naar de Zuyd-locatie. Wij verzoeken je echter om indien mogelijk met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd te komen.

 • Ik vind het niet veilig om op locatie te studeren of werken, mag ik thuisblijven?

  Zuyd doet er alles aan om onderwijs en werken op locatie zo veilig mogelijk voor iedereen te organiseren. Op alle locaties zijn maatregelen genomen die het gevaar op besmetting minimaliseren, zoals extra hygiënemaatregelen en logistieke maatregelen. Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt, is daarom geen geldige reden om niet deel te nemen aan een (verplichte) les of toets of om geen les te geven of te werken op locatie. 

  Voor studenten: Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan een (verplichte) les of toets op locatie.

  Voor medewerkers: Neem contact op met je leidinggevende om samen te zoeken naar een oplossing.

 • Ik werk thuis of volg onderwijs vanuit huis. Welke mogelijkheden zijn hiervoor binnen Zuyd?

  Alle ontwikkelingen en maatregelen rondom online onderwijs en thuiswerken zijn te vinden op de pagina online onderwijs op Zuydnet. Raadpleeg deze pagina voor handleidingen, instructies en alle systemen die beschikbaar zijn om vanuit thuis te kunnen werken of studeren. Houd ook Moodle en je mail in de gaten voor je informatie over hoe je opleiding online onderwijs aanbiedt.

 • De organisatie waar ik stage loop of les geef heeft andere richtlijnen dan Zuyd. Welke richtlijnen gelden dan voor mij?

  Medewerkers en studenten van Zuyd volgen in principe de richtlijnen van het stagebedrijf en houden rekening met mogelijk aangepast aanwezigheids- en gedragsbeleid van deze organisaties. In principe gaan stages door, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. In dat geval bekijk je samen met je stagebegeleider of je in die situatie je leeruitkomsten kunt behalen.

  Twijfel je aan je veiligheid op het stageadres, overleg dan met je begeleider op de werkplek en op school. De richtlijnen van het RIVM zijn steeds leidend.

 • Wat betekent de coronacrisis voor het Bindend Studieadvies (BSA)?

  Bekijk de pagina over het bindend studieadvies op Zuydnet.
   

Reizen

 • Ik woon in België. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  Vanaf 16 oktober 2021 heeft Nederlands Limburg kleurcode rood. Voor reizigers uit kleurcode rood gebieden is er bij aankomst in België geen testverplichting of quarantaine nodig als je een Digital Corona Certificaat (DCC) hebt. Kijk voor meer informatie en uitzonderingen op deze website.

  Voor studenten: We raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en mee te nemen tijdens het reizen van en naar Zuyd. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Kijk op deze site om je in te lezen over de actuele situatie en op deze site om te zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code gele regio's in België toegestaan. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Op deze site kun je de stand van zaken bekijken en op deze site kun je zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Belgisch grensgebied? Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of naar www.info-coronavirus.be/nl/reizen. Op de website van de Euregio Maas-Rijn vind je een handig formulier voor in- en uitreisvragen.

 • Ik woon in Duitsland. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  De situatie rond het coronavirus en mogelijke virusmutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daarom nog steeds snel veranderen, waardoor nieuwe of nog strengere maatregelen genomen kunnen worden, zoals het instellen van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en eventuele controles aan de grenzen of het sluiten van de grenzen.

  Daarom beveelt Zuyd het volgende aan:

  Voor studenten: Wij raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog mogelijk is en of er wel of geen registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Kijk ook op deze site om je op de hoogte te stellen van de actuele situatie.

  Voor medewerkers: Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog steeds mogelijk is en of er al dan niet registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Ga naar deze site om je op de hoogte te stellen van de huidige situatie en om te zien of je een formulier ‘Bescheinigung für Berufspendler’ nodig hebt om bij eventuele grenscontroles te bewijzen dat je grensarbeider bent. Zo ja, dan moet dit formulier door Zuyd worden ondertekend en afgestempeld en kan het door de leidinggevende ter ondertekening aan de HR-adviseur worden voorgelegd. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Duits grensgebied?

 • Ik moet in Duitsland of België zijn voor mijn werk of studie. Wat moet ik doen?

  De situatie rond het coronavirus en mogelijke virusmutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daarom nog steeds snel veranderen, waardoor nieuwe of nog strengere maatregelen worden genomen, zoals het instellen van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en eventuele controles aan de grenzen of het sluiten van de grenzen.

  Duitsland

  Voor studenten: Wij raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog mogelijk is en of er wel of geen registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Kijk ook op deze site om je op de hoogte te stellen van de actuele situatie.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code gele regio's in Duitsland toegestaan.

  België

  Voor studenten: Wij raden je aan om een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Kijk op deze site om je in te lezen over de actuele situatie en op deze site om te zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code gele regio's in België toegestaan.

 • Ik wil binnenkort naar het buitenland reizen, kan ik gaan?

  Reizen naar landen met een laag besmettingsniveau is mogelijk. Deze veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een corona-hoogrisicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje. Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies. Het kabinet hoopt echter dat de komende maanden steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt. Het kabinet wijst erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een PCR-coronatest of quarantaineplicht bij aankomst. 

  De situatie rond het coronavirus met mogelijke mutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daardoor alsnog snel veranderen waardoor opnieuw of alsnog strenge maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. De overheid heeft aangegeven niet opnieuw te voorzien in een repatriëringsoperaties. Verder kun je eventueel geconfronteerd worden met onvoorziene uitdagingen en/of extra kosten die niet worden gedekt door Zuyd en in veel gevallen ook niet door je reisverzekering.

  Om de bovengenoemde redenen hanteert Zuyd het onderstaande beleid t.a.v. reizen naar het buitenland voor studie of werk:

  Voor studenten: We adviseren je om je te oriënteren op een stage in Nederland of een uitwisselingsprogramma met online-onderwijs dat je vanuit Nederland kunt volgen. Wanneer je bewust het risico neemt voor een buitenlandstage en/of uitwisselingsprogramma dan is dat volledig voor eigen risico. In dat geval dien je een verklaring [op Zuydnet] te ondertekenen en in te leveren bij de stagecoördinator van je opleiding. In deze verklaring geef je onder meer aan dat je weet dat Zuyd niet aansprakelijk is voor de gevolgen van (lokale) maatregelen die van invloed zijn op de stage of het uitwisselingsprogramma.

  Doe ook de check voor reizen tijdens corona van de Rijksoverheid en controleer of het land van bestemming veilig is, en of er inreisbeperkingen gelden, zoals quarantaine of een testverplichting. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie. Doe dit kort voor vertrek, tijdens de reis en bij terugkeer.

  Voor medewerkers: Voor medewerkers geldt dat zij geen toestemming hebben om een buitenlandse reis te plannen. Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code geel/groen regio’s in België en Duitsland toegestaan. Werkgerelateerde reizen naar landen of regio's met een code rood of oranje reisadvies zijn niet toegestaan.

 • Ik ben momenteel voor mijn studie of werk in het buitenland. Wat moet ik doen?

  Studenten en medewerkers die in het buitenland verblijven worden geadviseerd de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen landen (nieuwe) maatregelen nemen die gevolgen kunnen hebben voor reizen en/of vertrek uit dat land. Bekijk de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Volg de veiligheidsmaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken voorschrijven. Kijk regelmatig of er updates zijn. Vermijd contact met zieke mensen en plaatsen waar veel mensen samen komen. Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik reis (terug) naar Nederland vanuit het buitenland, waar moet ik rekening mee houden?

  Zorg dat je goed voorbereid bent op je terugreis naar Nederland. Ook als je al gevaccineerd bent. Afhankelijk van land, regio en vervoersmiddel kan het zijn dat je bij terugkomst in Nederland een verplichte negatieve coronatest (PCR-test) moet kunnen overleggen en/of in quarantaine moet. Doe de reischeck van de Rijksoverheid om erachter te komen waaraan je moet voldoen.

 • Ik wil terugkeren naar Nederland, maar zit vast in het buitenland en ben niet in staat om zelf mijn terugkeer te regelen? Wat moet ik doen?

  Lees de veelgestelde vragen over hulp bij terugkeer naar Nederland. Ben je gestrand in het buitenland en heb je hulp nodig? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247. 

  Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik ben student en zit voor mijn studie in het buitenland. Ik moet vanwege het coronavirus mijn buitenlandverblijf vervroegd beëindigen. Wat betekent dit voor mijn studie?

  Gezien de omstandigheden biedt de examencommissie maatwerk dat is afgestemd op de specifieke situatie.

 • Ik kom vanuit het buitenland in Nederland wonen en wil mij laten vaccineren. Hoe werkt dat?

  Studenten en medewerkers uit het buitenland die in Nederland komen wonen zijn verplicht om zich in te schrijven bij de gemeente waarin zij gaan wonen. Deze inschrijving is een voorwaarde om een vaccinatie te krijgen, als je nog niet gevaccineerd bent. Lees meer over het inschrijven bij je gemeente en het maken van een afspraak voor vaccinatie.

Financieel

 • Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik collegegeld blijven betalen?

  Als je ingeschreven bent als student moet je collegegeld blijven betalen. Alle opleidingen stellen alles in het werk om (online) onderwijs te blijven aanbieden.

 • Ik kan mijn collegegeld niet meer betalen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met collegegeld@zuyd.nl of je studentendecaan (kijk op Zuydnet). We zullen coulant omgaan met deze situatie en samen met jou naar een maatwerkoplossing zoeken.

 • Ik loop studievertraging op als gevolg van de coronacrisis. Wie gaat dat betalen?

  Neem in eerste instantie contact op met je opleiding om te bespreken in hoeverre voorkomen kan worden dat je studievertraging oploopt. Loop je toch studievertraging op, neem dan contact op met je studentendecaan.

  Omdat de coronacrisis aangemerkt wordt als overmacht, is het niet mogelijk om korting te krijgen of je collegegeld terug te vragen. We volgen hierbij de richtlijnen van het ministerie van OCW (zie het Servicedocument Hoger Onderwijs). In sommige gevallen komt de overheid studenten financieel tegemoet. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Duo.  

 • Ik kan door de coronacrisis niet werken of minder werken en kom hierdoor in de financiële problemen. Ik ben een Nederlandse of EU-student met studiefinanciering/OV. Wat kan ik doen?
  • Als je nog niet maximaal leent bij DUO, dan kun je je lening (tijdelijk) ophogen. Dit kun je voor studiejaar 2020-2021 tot 31 augustus 2021 aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 september 2020. Voor studiejaar 2021-2022 kun je dit tot 31 augustus 2022 aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 september 2021.
  • Je kunt extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet. Ook dit kun je met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 september binnen het betreffende studiejaar.
  • Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 1 september binnen het betreffende studiejaar.
  • Heb je een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020 of 2021? Dan kunnen je ouders verlegging van het peiljaar naar 2020 of 2021 aanvragen. Misschien krijg je dan een hogere aanvullende beurs.
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik ben een EU-student met Nederlandse studiefinanciering. Door de coronacrisis kan ik niet meer voldoen aan de eis van DUO om 56 uur per maand te werken. Wat kan ik doen?

  Je moet aan DUO bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat. Neem contact op met DUO. Deze versoepeling geldt tot en met 31 juli 2021, dus voor studenten die tot juli minder konden werken.

 • Ik ben een EU-student zonder Nederlandse studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid?
  • Je kunt bij DUO een lening aanvragen om het collegegeld te betalen: het collegegeldkrediet. Je kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Kun je desondanks je collegegeld niet meer betalen, neem dan contact op met collegegeld@zuyd.nl / je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens).
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik loop door de coronacrisis studievertraging op waardoor ik niet meer binnen de diplomatermijn van 10 jaar van DUO mijn diploma kan halen.

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). Deze kan samen met jou een verzoek indienen om de diplomatermijn te verlengen.

 • Ik ben een internationale student zonder recht op Nederlands studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Wat kan ik doen?

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). 

 • Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met je verhuurder. De overheid heeft toegezegd dat verhuurders huurders niet op straat zullen zetten als deze betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Algemeen en gezondheid

 • Wat moet ik doen als ik klachten heb die passen bij het coronavirus?

  Blijf thuis en laat je testen als je coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt of als de uitslag van de test positief is. Ook bij milde klachten (vb. neusverkoudheid, keelpijn) is het belangrijk om je te laten testen. Neem voor een gratis coronatest contact op met de GGD Zuid-Limburg, T 088 - 880 5005 (7 dagen per week bereikbaar van 08.00-20.00 uur). Je meldt je dus niet bij het landelijke callcenter maar direct bij de GGD Zuid-Limburg, waarna je zo snel mogelijk op corona getest zult worden. Dit geldt voor alle studenten en medewerkers, ook als je niet in Zuid-Limburg of in Nederland woont.

  Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, maar laat je testen bij de GGD. Gebruik je een zelftest en is de uitslag positief, dan ben je waarschijnlijk besmet met het coronavirus. Je wordt geadviseerd om je opnieuw te laten testen bij de GGD.

  De GGD zal de uitslag met je bespreken en indien nodig contact met Zuyd Hogeschool opnemen als aanvullende maatregelen nodig blijken. Blijf thuis en ontvang geen bezoek tot de testuitslag bekend is. Neem contact op met je leidinggevende of opleiding en bespreek wat de quarantaine en/of ziekmelding betekent voor je werk of studie. Meer informatie over wat je bij klachten moet doen in relatie tot je werk of studie, bekijk dan de ‘beslisboom’.

 • Ik ben in contact geweest met een persoon die positief getest is / ik ben zelf positief getest / mijn huisgenoot is positief getest. Moet ik in quarantaine?

  Of je in quarantaine moet, is van veel factoren afhankelijk. Ga naar www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl en doe de check. In de beslisboom kun je zien wat je bij quarantaine moet doen in relatie tot je werk of studie.

 • Welke coronamaatregelen gelden er bij Zuyd?
  • We vragen alle studenten en medewerkers twee keer per week en in ieder geval voordat je naar Zuyd komt een preventieve zelftest te doen, ook als je als gevaccineerd bent. Dit is niet verplicht, maar zelftesten helpen het risico op besmettingen bij Zuyd zo klein mogelijk te houden.
  • Er gelden hygiëne en logistieke maatregelen, zoals extra schoonmaak, desinfecterende handzeep en handgel, en waar nodig gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels, bijvoorbeeld in smalle gangen en op smalle trappen. 
  • Er vindt ventilatie plaats. Lees meer over luchtkwaliteit op de locaties (Zuydnet). 

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.