Veelgestelde vragen
Zuyd en corona

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de veelgestelde vragen rondom het coronavirus verzameld. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met één van de contactpersonen die onderaan de pagina staan vermeld.

Studie en werk

 • Wat verandert er door de (verlengde) lockdown?

  De lockdown heeft voor het hoger onderwijs gelukkig relatief weinig gevolgen. Toetsen en praktijkonderwijs die op locatie gepland zijn gaan gewoon door. Theorieonderwijs vindt volledig online plaats. Studenten en medewerkers werken en studeren thuis, en komen alleen naar Zuyd als en voor de tijd dat ze een ingeroosterde onderwijsactiviteit hebben. Niet praktijkonderwijsgebonden evenementen (zoals diplomauitreikingen of teambijeenkomsten) zijn niet meer mogelijk. De bibliotheken zijn gesloten, behalve de bibliotheek in Sittard (afhaallocatie). Bij de restaurants op locatie kun je alleen afhalen. Deze situatie geldt in ieder geval tot en met maandag 8 februari 2021.

 • Mag ik naar Zuyd Hogeschool komen?

  In verband met de (verlengde) lockdown zijn momenteel alle locaties van Zuyd beperkt open voor het afnemen van toetsen en praktijkonderwijs. Theorielessen vinden online plaats. Medewerkers en studenten komen alleen naar Zuyd wanneer ze een ingeroosterde activiteit hebben of voor noodzakelijke activiteiten. Kom alleen voor de tijd waarop je een activiteit hebt en verlaat na afloop meteen de locatie. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met maandag 8 februari 2021. Volg de richtlijnen die gelden voor jouw locatie (via Zuydnet, alleen voor studenten en medewerkers toegankelijk) en volg de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM.

  Voor informatie over de actuele maatregelen tijdens de lockdown kijk je op de website van de Rijksoverheid.

 • Ik kom voor onderwijs of werk naar locatie. Waar moet ik rekening mee houden?

  Om onderwijs en werken op locatie veilig te kunnen organiseren en het gevaar op besmetting te minimaliseren, heeft Zuyd diverse hygiëne- en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. De belangrijkste voorschriften zijn:

  • Kom (bij voorkeur) met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd. Vermijd indien mogelijk het reizen per trein of bus.
  • Kom alleen naar de locatie wanneer (en voor de tijd dat) je ingeroosterd bent voor onderwijs of op tijden/dagen die je met je leidinggevende of team hebt afgesproken en verlaat na afloop meteen de locatie.
  • Volg de richtlijnen op jouw locatie en volg de instructies van medewerkers. Dit is verplicht (zie Studentenstatuut op Zuydnet).
  • Volg de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, vaak handen wassen, etc).

  • Kom niet naar Zuyd wanneer jij (of een van je huisgenoten) coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt (heeft), zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, lichte hoest of koorts.
 • Ik kan in verband met het coronavirus niet deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie, wat betekent dat voor mij?

  Ons uitgangspunt is dat studievertraging voor studenten door de coronacrisis zoveel mogelijk voorkomen wordt. Jouw opleiding zorgt waar mogelijk voor een online alternatief voor toetsen of tentamens en informeert je op tijd daarover. Alleen wanneer je (aantoonbaar) om een van de volgende redenen niet kunt deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie blijft het aantal keren dat je volgens de Onderwijs- en examenregeling (op Zuydnet) mag deelnemen aan een toets overeind of krijg je de gelegenheid om de praktijkles in te halen:

  • Je bent ziek (geweest) door het coronavirus;
  • Je hebt klachten die mogelijk verband houden met corona, zoals koorts, neusverkoudheid, hoesten of keelpijn;
  • Een huisgenoot is ziek (geweest) door het coronavirus of heeft klachten die mogelijk verband houden met corona (koorts en/of benauwdheidsklachten);
  • Je zit in thuisisolatie omdat jij (of een huisgenoot) contact hebt (heeft) gehad met iemand die besmet is met het coronavirus;
  • Je in thuisquarantaine verblijft na aankomst of terugkomst in Nederland uit een land waarvoor volgens de informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies met kleurcode rood of oranje geldt;

  • Je biedt mantelzorg voor zieke familieleden;
  • Je moet vanwege de coronamaatregelen onderwijs combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn;
  • Je behoort tot een risicogroep volgens de informatie van het RIVM of een of meerdere huisgenoten behoren tot een risicogroep.

  Mocht de studievoortgang in het geding komen, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra kans.

  Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan (verplicht) onderwijs of een toets op locatie.

 • Ik vind het niet veilig om te reizen, wat betekent dat voor mij?

  Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is geen geldige reden om niet deel te nemen aan verplicht onderwijs of een toets. De overheid en de vervoerders doen er alles aan om reizen tijdens de coronacrisis zo veilig mogelijk te maken. Je bent zelf verantwoordelijk om de regels en aanwijzingen omtrent verkeer en vervoer te volgen tijdens je reis naar de Zuyd-locatie. Wij verzoeken je echter om indien mogelijk met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd te komen.

 • Ik vind het niet veilig op locatie, kan ik mijn les of toets later inhalen?

  Zuyd doet er alles aan om onderwijs en werken op locatie zo veilig mogelijk voor iedereen te organiseren. Op alle locaties zijn maatregelen genomen die het gevaar op besmetting minimaliseren. Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is daarom geen geldige reden om niet deel te nemen aan (verplicht) onderwijs of een toets. 

  Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan een (verplichte) les of toets op locatie. Medewerkers die niet willen werken op locatie uit angst voor besmetting bespreken dit met hun leidinggevende.

 • Moet ik een mondkapje dragen op locatie?

  Vanaf maandag 5 oktober is de regel dat iedereen een mondkapje draagt in de gebouwen van Zuyd. In de leslokalen hoeft dit niet, tenzij je een praktijkles hebt waarbij het dragen van een mondkapje is voorgeschreven. Medewerkers dragen geen mondkapje als ze op hun kamer zitten te werken op 1,5 meter afstand van collega’s en studenten. Ze dragen wel een mondkapje als dat verplicht voor het werk is voorgeschreven.

 • Door het missen van lessen en examens dreig ik studievertraging op te lopen. Wat moet ik doen?

  Jouw opleiding laat lessen zoveel mogelijk online doorgaan. Toetsen die niet online kunnen plaatsvinden en praktijkonderwijs ter voorbereiding op toetsen worden op locatie aangeboden. Het uitgangspunt is en blijft dat we de veiligheid van iedereen voorop stellen en binnen de mogelijkheden die de overheid en het RIVM bieden de studievertraging proberen te voorkomen of minimaliseren. In veel gevallen zal dat maatwerk vragen. Houd de berichten van jouw opleiding in de gaten. Je opleiding informeert je over alternatieven en mogelijkheden. Maak je je veel zorgen, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider of coach of met de studentendecaan (kijk op Zuydnet).

 • Ik moet thuiswerken of vanuit huis onderwijs volgen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor binnen Zuyd?

  Alle ontwikkelingen en maatregelen rondom online onderwijs en thuiswerken zijn te vinden op de pagina online onderwijs op Zuydnet. Raadpleeg deze pagina voor handleidingen, instructies en alle systemen die beschikbaar zijn om vanuit thuis te kunnen werken of studeren. Houd ook de pagina met opleidingsinformatie op Zuydnet in de gaten hoe je opleiding online onderwijs aanbiedt.

 • De organisatie waar ik stage loop of les geef heeft andere richtlijnen dan Zuyd. Welke richtlijnen gelden dan voor mij?

  Medewerkers en studenten van Zuyd volgen in principe de richtlijnen van het stagebedrijf en houden rekening met mogelijk aangepast aanwezigheids- en gedragsbeleid van deze organisaties. In principe gaan stages door, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. In dat geval bekijk je samen met je stagebegeleider of je in die situatie je leeruitkomsten kunt behalen.

  Twijfel je aan je veiligheid op het stageadres, overleg dan met je begeleider op de werkplek en op school. De richtlijnen van het RIVM zijn steeds leidend. In het beleidsdocument op Zuydnet lees je meer over het Zuyd-beleid in relatie tot andere organisaties.

  Loop je stage in de zorg? De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of je een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling dat je eventueel om persoonlijke redenen de stage wil niet continueren.

 • Wat betekent de coronacrisis voor het Bindend Studieadvies (BSA)?

  Het ministerie heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgend studiejaar. Zuyd Hogeschool stelt het geven van een BSA uit tot het einde van het tweede studiejaar voor alle studenten die in het eerste jaar van een bachelor- of associate degree-opleiding zijn gestart in september 2019, februari 2020, september 2020 en februari 2021. Deze studenten ontvangen aan het eind van hun eerste jaar van inschrijving een positief advies als ze de bsa-norm hebben behaald, en een uitgesteld advies als ze deze niet hebben behaald. Bij een uitgesteld advies kan de student aan het eind van het tweede studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies krijgen. Bekijk de pagina over het bindend studieadvies (alleen voor studenten en medewerkers van Zuyd).

   

 • Ik wil doorstromen naar universitaire vervolgstudie maar ik krijg mijn diploma niet op tijd. Wat kan ik doen?

  Als je door het coronavirus niet op tijd je diploma kunt behalen dat nodig is voor de doorstroom naar een universitaire studie, vraag dan op tijd een afrondingsadvies aan bij je opleiding. In het afrondingsadvies geeft de opleiding aan dat ze verwachten dat jij vóór 1 januari 2021 je propedeuse of bachelor afrondt. Met dit advies kun je tot uiterlijk 1 augustus (voorwaardelijk) inschrijven bij de universiteit. Lees meer informatie over verder studeren op Zuydnet (alleen te bereiken voor studenten en medewerkers). 

 • Ik heb nog geen NT2.2 diploma. Kan ik dan toch starten met een opleiding bij Zuyd?

  Als je nog niet beschikt over het diploma NT2.2 (staatsexamen Nederlands), kun je toch al – voorwaardelijk – toegelaten worden tot de opleiding van je keuze. Voorwaarde is wel dat je aan alle overige inschrijfverplichtingen voldoet. Denk daarbij aan diploma vooropleiding, verblijfsdocument en betaling collegegeld. Lees meer hierover op de pagina inschrijving

Reizen

 • Ik woon in België. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  België heeft Nederlands-Limburg aangewezen als gebied met ‘code rood’. Dit betekent dat niet noodzakelijke reizen tussen België en Nederlands-Limburg ten zeerste worden afgeraden. De autoriteiten van het land verbieden niet-essentiële reizen vanuit België. Reizen tussen beide landen voor werk of studie blijft echter mogelijk.

  Voor studenten: download een bewijs van inschrijving (Osiris) en neem dit document mee tijdens het reizen van en naar Zuyd. Let op: Indien je langer dan 48 uur in Nederlands-Limburg hebt verbleven dan dien je, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Het formulier en meer informatie vind je op deze site.

  Voor medewerkers: je wordt dringend geadviseerd om een werkgeversverklaring en een geldig legitimatiebewijs op zak te hebben. Je leidinggevende kan de werkgeversverklaring aanvragen via de HR-adviseur. Let op: Indien je langer dan 48 uur in Nederlands-Limburg hebt verbleven dan dien je, ongeacht het gekozen transportmiddel, ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België het Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Het formulier en meer informatie vind je op deze site.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Belgisch grensgebied? Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

  De grensgebieden geven hier informatie.

 • Ik woon in Duitsland. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  Duitsland heeft Nederlands-Limburg aangewezen als ‘Risikogebiet’. Deze kwalificatie is (tot op zekere hoogte) vergelijkbaar met de kwalificatie ‘code rood’ zoals in Nederland wordt gehanteerd. Dit betekent dat niet noodzakelijke reizen tussen Duitsland en Nederlands-Limburg worden afgeraden en dat er grensbeperkende maatregelen gelden. Reizen tussen beide landen voor werk of studie blijft echter mogelijk.

  Voor studenten: indien je de grens naar Nederland overgaat, word je dringend geadviseerd om een bewijs van inschrijving bij je te hebben. Download een bewijs van inschrijving (Osiris). Bovendien moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben.

  Voor medewerkers: bij grenscontroles kan het handig zijn om gemakkelijk aan te tonen dat je grensarbeider bent. Hiervoor kun je dit formulier (‘Bescheinigung für Berufspendler’) gebruiken. Dit formulier moet ondertekend en van een stempel voorzien worden door Zuyd, en kan door de leidinggevende ter ondertekening worden aangeboden bij de HR-adviseur. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Duits grensgebied?

  • Het Bundesministerium van Binnenlandse Zaken geeft hier informatie
  • De Landesregierung van Nordrhein-Westfalen geeft hier informatie
  • De Landesregierung van Niedersachsen geeft hier informatie
  • De grensgebieden geven hier informatie
 • Ik wil binnenkort naar het buitenland reizen, kan ik gaan?

  Reizen naar het buitenland wordt tot medio maart 2021 afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. Veel landen hebben ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De situatie in een land of regio kan snel veranderen waardoor opnieuw of alsnog strenge maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. De overheid heeft aangegeven niet opnieuw te voorzien in een repatriëringsoperaties. Verder kun je eventueel geconfronteerd worden met onvoorziene uitdagingen en/of extra kosten die niet worden gedekt door Zuyd en in veel gevallen ook niet door je reisverzekering.

  Om de bovengenoemde redenen hanteert Zuyd het onderstaande beleid.

  Voor studenten: Zuyd adviseert je om niet af te reizen naar landen of regio’s met een code geel reisadvies met uitzondering van code geel regio’s in België of Duitsland. Indien je, ondanks dit advies, alsnog besluit af te reizen naar het buitenland aanvaard je als student bovenvermelde risico’s en de eventuele (financiële) gevolgen. Studie- of stagegerelateerde reizen naar landen of regio’s met een code rood of oranje reisadvies zijn niet toegestaan.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code geel regio’s in België en Duitsland toegestaan. Werkgerelateerde reizen naar landen of regio's met een code rood of oranje reisadvies zijn niet toegestaan.

 • Ik ben momenteel voor mijn studie of werk in het buitenland. Wat moet ik doen?

  Studenten en medewerkers die in het buitenland verblijven worden geadviseerd de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen landen (nieuwe) maatregelen nemen die gevolgen kunnen hebben voor reizen en/of vertrek uit dat land. Bekijk de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Volg de veiligheidsmaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken voorschrijven. Kijk regelmatig of er updates zijn. Vermijd contact met zieke mensen en plaatsen waar veel mensen samen komen. Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik reis (terug) naar Nederland vanuit het buitenland, waar moet ik rekening mee houden?

  Voor reizigers die in Nederland arriveren vanuit landen en regio’s die volgens de Nederlandse rijksoverheid code oranje of rood hebben, geeft de overheid een dringend advies af om na aankomst in Nederland 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Raadpleeg − ook vlak voor vertrek naar Nederland − deze pagina voor de meest actuele lijst van landen en regio’s waarvoor dit dringende advies geldt. Je kunt je als medewerker en/of student van Zuyd Hogeschool gratis laten testen, neem hiervoor contact op met de GGD Zuid-Limburg: 088-8805005.

  Reis je vanuit een land of regio waarvoor de Nederlandse rijksoverheid code groen of geel hanteert, dan geldt dit dringende advies niet en volg je (weer) de voor deze categorie geldende richtlijnen van het RIVM, en de Nederlandse en lokale overheid.

  Sommige reizigers moeten vanaf 15 december 2020 een negatieve coronatest overleggen die niet ouder is dan drie dagen. Lees op de website van de Rijksoverheid of dit op jou van toepassing is.

 • Ik wil terugkeren naar Nederland, maar zit vast in het buitenland en ben niet in staat om zelf mijn terugkeer te regelen? Wat moet ik doen?

  Lees de veelgestelde vragen over hulp bij terugkeer naar Nederland. Ben je gestrand in het buitenland en heb je hulp nodig? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247. 

  Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik ben student en zit voor mijn studie in het buitenland. Ik moet vanwege het coronavirus mijn buitenlandverblijf vervroegd beëindigen. Wat betekent dit voor mijn studie?

  Gezien de omstandigheden biedt de examencommissie maatwerk dat is afgestemd op de specifieke situatie.

Financieel

 • Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik collegegeld blijven betalen?

  Als je ingeschreven bent als student moet je collegegeld blijven betalen. Alle opleidingen stellen alles in het werk om (online) onderwijs te blijven aanbieden.

 • Ik kan mijn collegegeld niet meer betalen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met collegegeld@zuyd.nl of je studentendecaan (kijk op Zuydnet). We zullen coulant omgaan met deze situatie en samen met jou naar een maatwerkoplossing zoeken.

 • Ik loop studievertraging op als gevolg van de coronacrisis. Wie gaat dat betalen?

  Neem in eerste instantie contact op met je opleiding om te bespreken in hoeverre voorkomen kan worden dat je studievertraging oploopt. Loop je toch studievertraging op, neem dan contact op met je studentendecaan.

  Omdat de coronacrisis aangemerkt wordt als overmacht, is het niet mogelijk om korting te krijgen of je collegegeld terug te vragen. We volgen hierbij de richtlijnen van het ministerie van OCW (zie het Servicedocument Hoger Onderwijs). In sommige gevallen komt de overheid studenten financieel tegemoet. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Duo.  

 • Ik kan door de coronacrisis niet werken of minder werken en kom hierdoor in de financiële problemen. Ik ben een Nederlandse of EU-student met studiefinanciering/OV. Wat kan ik doen?
  • Als je nog niet maximaal leent bij DUO, dan kun je je lening (tijdelijk) ophogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Je kunt extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet. Ook dit kun je met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Heb je een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020? Dan kunnen je ouders verlegging van het peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijg je dan een hogere aanvullende beurs.
  • Gebruik je bovengenoemde mogelijkheden al en kom je toch in de problemen? Neem dan contact op met DUO en bespreek je situatie. DUO zal er coulant mee omgaan en waar mogelijk maatwerk toepassen.
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik ben een EU-student met Nederlandse studiefinanciering. Door de coronacrisis kan ik niet meer voldoen aan de eis van DUO om 56 uur per maand te werken. Wat kan ik doen?

  Je moet aan DUO bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat. Neem contact op met DUO.

 • Ik ben een EU-student zonder Nederlandse studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid?
  • Je kunt bij DUO een lening aanvragen om het collegegeld te betalen: het collegegeldkrediet. Je kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Kun je desondanks je collegegeld niet meer betalen, neem dan contact op met collegegeld@zuyd.nl / je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens).
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik loop door de coronacrisis studievertraging op waardoor ik niet meer binnen de diplomatermijn van 10 jaar van DUO mijn diploma kan halen.

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). Deze kan samen met jou een verzoek indienen om de diplomatermijn te verlengen.

 • Ik ben een internationale student zonder recht op Nederlands studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Wat kan ik doen?

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). 

 • Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met je verhuurder. De overheid heeft toegezegd dat verhuurders huurders niet op straat zullen zetten als deze betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Algemeen

 • Wanneer moet ik thuisblijven of bellen naar de huisarts? Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen

  Bij vragen over het coronavirus, je gezondheid, hoe je verspreiding kunt voorkomen en wat je moet doen als klachten hebt, kun je terecht op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Wil je weten wat je bij klachten moet doen in relatie tot je werk of studie, bekijk dan de ‘beslisboom’.

  Als je denkt dat je misschien het coronavirus hebt opgelopen, blijf dan thuis en laat je testen. Neem voor een gratis coronatest contact op met de Corona informatielijn GGD Zuid-Limburg, T 088 - 880 5005. Je meldt je dus niet bij het landelijke callcenter maar direct bij de GGD Zuid-Limburg, waarna je zo snel mogelijk op corona getest zult worden. De GGD zal de uitslag met je bespreken en indien nodig contact met Zuyd Hogeschool opnemen als aanvullende maatregelen nodig blijken. Dit geldt voor alle studenten en medewerkers, ook als je niet in Zuid-Limburg of in Nederland woont. Je kunt je ook gratis laten testen als je geen klachten hebt.

  Neem daarnaast contact op met je leidinggevende of opleiding en bespreek wat de quarantaine en/of ziekmelding betekent voor je werk of studie.

 • Welke maatregelen neemt Zuyd?

  Op dit moment gelden de volgende maatregelen:

  • De locaties van Zuyd zijn alleen open voor ingeplande toetsen en praktijkonderwijs op locatie. Alle andere studie- of werkgerelateerde werkzaamheden vinden online plaats. 
  • Er vinden geen evenementen en samenkomsten plaats die niet gerelateerd zijn aan praktijkonderwijs. Dit geldt zowel op de locaties van Zuyd als buiten Zuyd.
  • Om onderwijs en werken op locatie veilig te laten verlopen zijn hygiëne en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. Lees meer over de maatregelen en voorschriften op jouw locatie (bereikbaar voor studenten en medewerkers).

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.