Veelgestelde vragen
Zuyd en corona

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de veelgestelde vragen rondom het coronavirus verzameld. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met één van de contactpersonen die onderaan de pagina staan vermeld.

Zelftesten

Let op: 

 • je kunt zelftesten bestellen tot 31 juli 2021. 
 • bestel voldoende zelftesten om je bij terugkeer uit het buitenland en bij terugkeer op locatie te kunnen testen. Wij verzoeken studenten en medewerkers zich in de eerste twee weken van het nieuwe studiejaar twee keer per week te testen.
 • Je kunt alleen zelftesten bestellen als je een Zuyd-account hebt, dit geldt niet voor nieuwe studenten die in studiejaar 2021-2022 bij Zuyd starten.
 • ga bij inhoudelijke vragen over de zelftesten ook naar de Veelgestelde vragen op www.zelftestonderwijs.nl. Aan de linkerkant van deze pagina vind je bijvoorbeeld ook informatie over bezorging en levering.
 • het kan zijn dat je technische problemen ervaart bij het bestellen van de zelftest. Ga in dat geval naar de Veelgestelde vragen onderaan de homepage van www.zelftestonderwijs.nl.

 • Waarom is het belangrijk om een preventieve zelftest af te nemen voordat ik naar Zuyd kom?

  Preventieve zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat er veel mensen zijn, zeker jongeren, die geen last hebben van een besmetting en niet doorhebben dat ze besmet zijn, willen we iedereen oproepen om zichzelf te testen door middel van gratis zelftesten. Met zelftesten kunnen we het risico op besmettingen op Zuyd zo klein mogelijk houden en kunnen we weer meer fysiek onderwijs (blijven) aanbieden. De zelftesten zijn een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen: 1,5 meter afstand houden, bij klachten thuisblijven en je laten testen.

 • Is een zelftest verplicht om aan lessen of toetsen te kunnen deelnemen?

  De preventieve zelftesten zijn op vrijwillige basis. Er vindt geen controle plaats en je hoeft geen negatief testresultaat te laten zien om toegang te krijgen tot een locatie of een onderwijsactiviteit. Maar het is wel ontzettend belangrijk om jezelf te testen voordat je naar Zuyd komt! Je helpt dan mee om coronabesmettingen snel op te sporen en een veilige omgeving te creëren op de hogeschool. Zelftesten zijn een extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We doen dus een dringend beroep op je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alleen samen zijn we sterk tegen corona.

 • Waar en hoe kan ik de preventieve zelftesten krijgen?

  Als student of medewerker van Zuyd kun je tot 31 juli gratis zelftesten bestellen via de portal zelftestonderwijs.nl, waarop je kunt inloggen met je Zuyd-account. De bestelde zelftesten worden naar je huisadres gestuurd (ook in België of Duitsland). 

 • Moet ik de zelftesten zelf betalen?

  De zelftesten die je bestelt via de portal zelftestonderwijs.nl zijn gratis voor studenten en medewerkers van Zuyd.

 • Wanneer en hoe vaak moet ik een zelftest afnemen?

  Geadviseerd wordt om de zelftest preventief te doen, dus voordat je naar Zuyd komt voor een fysieke onderwijsactiviteit of tentamen. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag.

  De zelftest is niet bedoeld voor:

  • Mensen met klachten;
  • Mensen die dichtbij iemand met corona waren;
  • Mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied.

  In deze gevallen is een testafspraak bij de GGD nodig (zie ook de vraag ‘Wat moet ik doen bij een positief testresultaat’).

  De bedoeling is dat er op termijn voldoende zelftesten beschikbaar komen, zodat studenten en medewerkers de preventieve zelftest twee keer per week thuis bij zichzelf kunnen uitvoeren. Dit betekent dat er iedere 3-4 dagen een test uit voorzorg – dus zonder klachten – kan worden uitgevoerd.

 • Hoe moet ik een zelftest afnemen?

  Een zelftest is eenvoudig af te nemen. In de gebruiksaanwijzing bij elke test zit een instructie voor de afname. Bewaar een test bij een temperatuur tussen de 2 en 30 graden (niet in fel zonlicht). Na het afnemen van de zelftest gooi je het afval bij het restafval. Op de bestelportal (deze is vanaf begin mei online) vind je straks een uitgebreide instructie over het afnemen van een zelftest.

 • Wat moet ik doen bij een positieve zelftest?

  Blijf thuis als het resultaat van de zelftest positief is en maak een testafspraak bij de GGD voor een zogenaamde her-test. Ook huisgenoten moeten in quarantaine totdat de uitslag van de her-test bekend is. Volg de stappen in de ‘beslisboom’.

 • Kan ik een zelftest gebruiken als ik coronaklachten heb?

  Een zelftest is niet bedoeld om te testen bij klachten en vervangt de test van de GGD niet. Gebruik een zelftest niet als je coronaklachten hebt, dichtbij iemand met corona was of terugkeert uit een hoog-risicogebied. Blijf bij klachten altijd thuis en maak een gratis testafspraak bij de GGD. Bel hiervoor direct met de GGD Zuid-Limburg, T 088 - 880 5005 (en dus niet het landelijke callcenter!). Volg de stappen in de ‘beslisboom’.

 • Kan ik ook ‘eigen’ zelftesten gebruiken in plaats van de zelftesten die via de portal beschikbaar zijn?

  Ja, dat kan. De kosten daarvan worden echter niet vergoed door Zuyd.

 • Waar vind ik meer informatie over (zelf)testen op corona?

  Alle info over testen op corona vind je op de website van de Rijksoverheid en in de ‘Corona zelftest informatiefolder voor werkgevers en scholen’.

Studie en werk

 • Mag ik naar Zuyd Hogeschool komen?

  Vanaf 26 april kunnen studenten gemiddeld een keer per week naar een Zuyd-locatie. De mogelijkheden verschillen per locatie. Toetsen en praktijkonderwijs waren al op locatie mogelijk en dat blijft ook zo. Theorielessen vinden online plaats. Medewerkers en studenten komen alleen naar Zuyd wanneer ze een ingeroosterde activiteit hebben of voor noodzakelijke activiteiten. Kom alleen voor de tijd waarop je een activiteit hebt en verlaat na afloop meteen de locatie. Volg verder de richtlijnen die gelden voor jouw locatie (via Zuydnet, alleen voor studenten en medewerkers toegankelijk) en volg de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM.

 • Ik kom voor onderwijs of werk naar locatie. Waar moet ik rekening mee houden?

  Om onderwijs en werken op locatie veilig te kunnen organiseren en het gevaar op besmetting te minimaliseren, heeft Zuyd diverse hygiëne- en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. Verder geldt het volgende:

  • Doe twee keer per week en in ieder geval voordat je naar Zuyd komt een preventieve zelftest. Dit is niet verplicht, maar zelftesten helpen het risico op besmettingen op Zuyd zo klein mogelijk te houden. Lees meer bij de veelgestelde vragen over zelftesten op deze pagina.
  • Kom (bij voorkeur) met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd. Vermijd indien mogelijk het reizen per trein of bus.
  • Kom alleen naar de locatie wanneer (en voor de tijd dat) je ingeroosterd bent voor onderwijs of op de dagen/tijden die je met je leidinggevende of team hebt afgesproken. Verlaat de locatie meteen na afloop van de toets/praktijkles.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
  • Volg de richtlijnen op jouw locatie en volg de instructies van medewerkers. Dit is verplicht (zie Studentenstatuut op Zuydnet).
  • Volg de algemene (hygiëne)richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, vaak handen wassen, etc).
  • Kom niet naar Zuyd bij een positieve zelftest, bij een positieve coronatest van de GGD of wanneer jij (of een van je huisgenoten) coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt (heeft), zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, lichte hoest of koorts. Volg de stappen in de 'beslisboom'
 • Ik kan in verband met het coronavirus niet deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie, wat betekent dat voor mij?

  Ons uitgangspunt is dat studievertraging voor studenten door de coronacrisis zoveel mogelijk voorkomen wordt. Jouw opleiding zorgt waar mogelijk voor een online alternatief voor toetsen of tentamens en informeert je op tijd daarover. Alleen wanneer je (aantoonbaar) om een van de volgende redenen niet kunt deelnemen aan een (verplichte) les of toets op locatie blijft het aantal keren dat je volgens de Onderwijs- en examenregeling (op Zuydnet) mag deelnemen aan een toets overeind of krijg je de gelegenheid om de praktijkles in te halen:

  • Je bent ziek (geweest) door het coronavirus;
  • Je hebt klachten die mogelijk verband houden met corona, zoals koorts, neusverkoudheid, hoesten of keelpijn;
  • Een huisgenoot is ziek (geweest) door het coronavirus of heeft klachten die mogelijk verband houden met corona (koorts en/of benauwdheidsklachten);
  • Je zit in thuisisolatie omdat jij (of een huisgenoot) contact hebt (heeft) gehad met iemand die besmet is met het coronavirus;
  • Je in thuisquarantaine verblijft na aankomst of terugkomst in Nederland uit een land waarvoor volgens de informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken een reisadvies met kleurcode rood of oranje geldt;

  • Je biedt mantelzorg voor zieke familieleden;
  • Je moet vanwege de coronamaatregelen onderwijs combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn;
  • Je behoort tot een risicogroep volgens de informatie van het RIVM of een of meerdere huisgenoten behoren tot een risicogroep.

  Mocht de studievoortgang in het geding komen, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra kans.

  Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan (verplicht) onderwijs of een toets op locatie.

 • Ik vind het niet veilig om te reizen, wat betekent dat voor mij?

  Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is geen geldige reden om niet deel te nemen aan verplicht onderwijs of een toets. De overheid en de vervoerders doen er alles aan om reizen tijdens de coronacrisis zo veilig mogelijk te maken. Je bent zelf verantwoordelijk om de regels en aanwijzingen omtrent verkeer en vervoer te volgen tijdens je reis naar de Zuyd-locatie. Wij verzoeken je echter om indien mogelijk met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd te komen.

 • Ik vind het niet veilig op locatie, kan ik mijn les of toets later inhalen?

  Zuyd doet er alles aan om onderwijs en werken op locatie zo veilig mogelijk voor iedereen te organiseren. Op alle locaties zijn maatregelen genomen die het gevaar op besmetting minimaliseren. Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is daarom geen geldige reden om niet deel te nemen aan (verplicht) onderwijs of een toets. 

  Neem contact op met je studentendecaan als je bezwaren van persoonlijke aard hebt om deel te nemen aan een (verplichte) les of toets op locatie. Medewerkers die niet willen werken op locatie uit angst voor besmetting bespreken dit met hun leidinggevende.

 • Moet ik een mondkapje dragen op locatie?

  Het dragen van mondkapjes wordt ten sterkste aangeraden, maar is niet meer verplicht mits 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.

 • Door het missen van lessen en examens dreig ik studievertraging op te lopen. Wat moet ik doen?

  Jouw opleiding laat lessen zoveel mogelijk online doorgaan. Toetsen die niet online kunnen plaatsvinden en praktijkonderwijs ter voorbereiding op toetsen worden op locatie aangeboden. Het uitgangspunt is en blijft dat we de veiligheid van iedereen voorop stellen en binnen de mogelijkheden die de overheid en het RIVM bieden de studievertraging proberen te voorkomen of minimaliseren. In veel gevallen zal dat maatwerk vragen. Houd de berichten van jouw opleiding in de gaten. Je opleiding informeert je over alternatieven en mogelijkheden. Maak je je veel zorgen, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider of coach of met de studentendecaan (kijk op Zuydnet).

 • Ik moet thuiswerken of vanuit huis onderwijs volgen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor binnen Zuyd?

  Alle ontwikkelingen en maatregelen rondom online onderwijs en thuiswerken zijn te vinden op de pagina online onderwijs op Zuydnet. Raadpleeg deze pagina voor handleidingen, instructies en alle systemen die beschikbaar zijn om vanuit thuis te kunnen werken of studeren. Houd ook de pagina met opleidingsinformatie op Zuydnet in de gaten hoe je opleiding online onderwijs aanbiedt.

 • De organisatie waar ik stage loop of les geef heeft andere richtlijnen dan Zuyd. Welke richtlijnen gelden dan voor mij?

  Medewerkers en studenten van Zuyd volgen in principe de richtlijnen van het stagebedrijf en houden rekening met mogelijk aangepast aanwezigheids- en gedragsbeleid van deze organisaties. In principe gaan stages door, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. In dat geval bekijk je samen met je stagebegeleider of je in die situatie je leeruitkomsten kunt behalen.

  Twijfel je aan je veiligheid op het stageadres, overleg dan met je begeleider op de werkplek en op school. De richtlijnen van het RIVM zijn steeds leidend. In het beleidsdocument op Zuydnet lees je meer over het Zuyd-beleid in relatie tot andere organisaties.

  Loop je stage in de zorg? De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of je een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling dat je eventueel om persoonlijke redenen de stage wil niet continueren.

 • Wat betekent de coronacrisis voor het Bindend Studieadvies (BSA)?

  Vanaf 1 september 2021 wordt het bindende studieadvies bij Zuyd Hogeschool afgeschaft. Dat betekent dat we vanaf dat moment studenten niet meer afwijzen. Studenten krijgen aan het einde van het eerste studiejaar van een bachelor- of associate degree opleiding een persoonlijk (niet-bindend) studieadvies, dat is gebaseerd op hun studieresultaten en mogelijkheden. Studenten die gestart zijn in 2020 (februari en september) en in februari 2021 vallen vanaf september 2021 onder het nieuwe beleid van Zuyd Hogeschool, waarin een negatief bindend studieadvies niet meer mogelijk is.

  Bekijk de pagina over het bindend studieadvies (alleen voor studenten en medewerkers van Zuyd).
   

 • Ik heb nog geen NT2.2 diploma. Kan ik dan toch starten met een opleiding bij Zuyd?

  Als je nog niet beschikt over het diploma NT2.2 (staatsexamen Nederlands), kun je toch al – voorwaardelijk – toegelaten worden tot de opleiding van je keuze. Voorwaarde is wel dat je aan alle overige inschrijfverplichtingen voldoet. Denk daarbij aan diploma vooropleiding, verblijfsdocument en betaling collegegeld. Lees meer hierover op de pagina inschrijving

Reizen

 • Ik woon in België. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  De situatie rond het coronavirus en mogelijke virusmutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daarom nog steeds snel veranderen, waardoor nieuwe of nog strengere maatregelen genomen kunnen worden, zoals het instellen van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en eventuele controles aan de grenzen of het sluiten van de grenzen.

  Daarom beveelt Zuyd het volgende aan:

  Voor studenten: We raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en mee te nemen tijdens het reizen van en naar Zuyd. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Kijk op deze site om je in te lezen over de actuele situatie en op deze site om te zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Voor medewerkers: Op deze site kun je de stand van zaken bekijken en op deze site kun je zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Belgisch grensgebied? Ga naar de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken of naar www.info-coronavirus.be/nl/reizen. Op de website van de Euregio Maas-Rijn vind je een handig formulier voor in- en uitreisvragen.

 • Ik woon in Duitsland. Kan ik voor mijn studie of werk naar Nederland reizen?

  De situatie rond het coronavirus en mogelijke virusmutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daarom nog steeds snel veranderen, waardoor nieuwe of nog strengere maatregelen genomen kunnen worden, zoals het instellen van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en eventuele controles aan de grenzen of het sluiten van de grenzen.

  Daarom beveelt Zuyd het volgende aan:

  Voor studenten: Wij raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog mogelijk is en of er wel of geen registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Kijk ook op deze site om je op de hoogte te stellen van de actuele situatie.

  Voor medewerkers: Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog steeds mogelijk is en of er al dan niet registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Ga naar deze site om je op de hoogte te stellen van de huidige situatie en om te zien of je een formulier ‘Bescheinigung für Berufspendler’ nodig hebt om bij eventuele grenscontroles te bewijzen dat je grensarbeider bent. Zo ja, dan moet dit formulier door Zuyd worden ondertekend en afgestempeld en kan het door de leidinggevende ter ondertekening aan de HR-adviseur worden voorgelegd. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben.

  Meer weten over het coronavirus in relatie tot het Duits grensgebied?

 • Ik moet in Duitsland of België zijn voor mijn werk of studie. Wat moet ik doen?

  De situatie rond het coronavirus en mogelijke virusmutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daarom nog steeds snel veranderen, waardoor nieuwe of nog strengere maatregelen worden genomen, zoals het instellen van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en eventuele controles aan de grenzen of het sluiten van de grenzen.

  Duitsland

  Voor studenten: Wij raden je aan een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Duitsland classificeert bepaalde landen als risicogebied. Om te weten of reizen tussen Nederland en Duitsland voor werk of studie nog mogelijk is en of er wel of geen registratie-, test- en quarantainebeperkingen gelden, kun je de Duitse lijst met risicogebieden (RKI) raadplegen. Kijk ook op deze site om je op de hoogte te stellen van de actuele situatie.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code gele regio's in Duitsland toegestaan.

  België

  Voor studenten: Wij raden je aan om een bewijs van inschrijving (Osiris) te downloaden en dit document mee te nemen als je van en naar Zuyd reist. Daarnaast moet je een geldig legitimatiebewijs op zak hebben. Kijk op deze site om je in te lezen over de actuele situatie en op deze site om te zien of je een Passenger Location Form nodig hebt.

  Voor medewerkers: Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code gele regio's in België toegestaan.

 • Ik wil binnenkort naar het buitenland reizen, kan ik gaan?

  Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk is. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een corona-hoogrisicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje. Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies. Het kabinet hoopt echter dat de komende maanden steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt. Het kabinet wijst erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een PCR-coronatest of quarantaineplicht bij aankomst. 

  De situatie rond het coronavirus met mogelijke mutanten blijft onzeker. De situatie in een land of regio kan daardoor alsnog snel veranderen waardoor opnieuw of alsnog strenge maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een avondklok, een (lokale) lockdown, het afsluiten van gebieden en het sluiten van grenzen. De overheid heeft aangegeven niet opnieuw te voorzien in een repatriëringsoperaties. Verder kun je eventueel geconfronteerd worden met onvoorziene uitdagingen en/of extra kosten die niet worden gedekt door Zuyd en in veel gevallen ook niet door je reisverzekering.

  Om de bovengenoemde redenen hanteert Zuyd het onderstaande beleid t.a.v. reizen naar het buitenland voor studie of werk:

  Voor studenten: We adviseren je om je te oriënteren op een stage in Nederland of een uitwisselingsprogramma met online-onderwijs dat je vanuit Nederland kunt volgen. Zuyd geeft geen toestemming om vóór 1 augustus 2021 voor je studie naar het buitenland te reizen en raad je vanwege de onzekere situatie ook aan geen reisplannen te maken voor ná 1 augustus. Wanneer je bewust het risico neemt voor een buitenlandstage en/of uitwisselingsprogramma met een aanvangsdatum na 1 augustus 2021 dan is dat volledig voor eigen risico. In dat geval dien je een verklaring [op Zuydnet] te ondertekenen en in te leveren bij de stagecoördinator van je opleiding. In deze verklaring geef je onder meer aan dat je weet dat Zuyd niet aansprakelijk is voor de gevolgen van (lokale) maatregelen die van invloed zijn op de stage of het uitwisselingsprogramma.

  Doe ook de check voor reizen tijdens corona van de Rijksoverheid en controleer of het land van bestemming veilig is, en of er inreisbeperkingen gelden, zoals quarantaine of een testverplichting. De reisadviezen zijn te vinden op de website wijsopreis.nl en in de reisapp van het ministerie. Doe dit kort voor vertrek, tijdens de reis en bij terugkeer.

  Voor medewerkers: Voor medewerkers geldt dat zij geen toestemming hebben om een buitenlandse reis te plannen. Momenteel zijn alleen stagebezoeken en seminars in code geel regio’s in België en Duitsland toegestaan. Werkgerelateerde reizen naar landen of regio's met een code rood of oranje reisadvies zijn niet toegestaan.

 • Ik ben momenteel voor mijn studie of werk in het buitenland. Wat moet ik doen?

  Studenten en medewerkers die in het buitenland verblijven worden geadviseerd de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen landen (nieuwe) maatregelen nemen die gevolgen kunnen hebben voor reizen en/of vertrek uit dat land. Bekijk de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Volg de veiligheidsmaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken voorschrijven. Kijk regelmatig of er updates zijn. Vermijd contact met zieke mensen en plaatsen waar veel mensen samen komen. Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik reis (terug) naar Nederland vanuit het buitenland, waar moet ik rekening mee houden?

  Afhankelijk van land, regio en vervoersmiddel kan het zijn dat je bij terugkomst in Nederland een verplichte negatieve coronatest (PCR-test) moet kunnen overleggen.

  Als je terugkomt uit een land met een hoog coronarisico moet je bij thuiskomst 10 dagen in (thuis)quarantaine. Weet je niet of je in een risicovol gebied bent geweest? Doe dan de quarantaine-reischeck van de Rijksoverheid. Je kunt de quarantaineperiode inkorten door je na 5 dagen te laten testen. Als medewerker en/of student van Zuyd Hogeschool kun je hiervoor contact opnemen met de GGD Zuid-Limburg: 088-8805005.

 • Ik wil terugkeren naar Nederland, maar zit vast in het buitenland en ben niet in staat om zelf mijn terugkeer te regelen? Wat moet ik doen?

  Lees de veelgestelde vragen over hulp bij terugkeer naar Nederland. Ben je gestrand in het buitenland en heb je hulp nodig? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247. 

  Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik ben student en zit voor mijn studie in het buitenland. Ik moet vanwege het coronavirus mijn buitenlandverblijf vervroegd beëindigen. Wat betekent dit voor mijn studie?

  Gezien de omstandigheden biedt de examencommissie maatwerk dat is afgestemd op de specifieke situatie.

Financieel

 • Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik collegegeld blijven betalen?

  Als je ingeschreven bent als student moet je collegegeld blijven betalen. Alle opleidingen stellen alles in het werk om (online) onderwijs te blijven aanbieden.

 • Ik kan mijn collegegeld niet meer betalen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met collegegeld@zuyd.nl of je studentendecaan (kijk op Zuydnet). We zullen coulant omgaan met deze situatie en samen met jou naar een maatwerkoplossing zoeken.

 • Ik loop studievertraging op als gevolg van de coronacrisis. Wie gaat dat betalen?

  Neem in eerste instantie contact op met je opleiding om te bespreken in hoeverre voorkomen kan worden dat je studievertraging oploopt. Loop je toch studievertraging op, neem dan contact op met je studentendecaan.

  Omdat de coronacrisis aangemerkt wordt als overmacht, is het niet mogelijk om korting te krijgen of je collegegeld terug te vragen. We volgen hierbij de richtlijnen van het ministerie van OCW (zie het Servicedocument Hoger Onderwijs). In sommige gevallen komt de overheid studenten financieel tegemoet. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Duo.  

 • Ik kan door de coronacrisis niet werken of minder werken en kom hierdoor in de financiële problemen. Ik ben een Nederlandse of EU-student met studiefinanciering/OV. Wat kan ik doen?
  • Als je nog niet maximaal leent bij DUO, dan kun je je lening (tijdelijk) ophogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Je kunt extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet. Ook dit kun je met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Heb je een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020? Dan kunnen je ouders verlegging van het peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijg je dan een hogere aanvullende beurs.
  • Gebruik je bovengenoemde mogelijkheden al en kom je toch in de problemen? Neem dan contact op met DUO en bespreek je situatie. DUO zal er coulant mee omgaan en waar mogelijk maatwerk toepassen.
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik ben een EU-student met Nederlandse studiefinanciering. Door de coronacrisis kan ik niet meer voldoen aan de eis van DUO om 56 uur per maand te werken. Wat kan ik doen?

  Je moet aan DUO bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat. Neem contact op met DUO.

 • Ik ben een EU-student zonder Nederlandse studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid?
  • Je kunt bij DUO een lening aanvragen om het collegegeld te betalen: het collegegeldkrediet. Je kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Kun je desondanks je collegegeld niet meer betalen, neem dan contact op met collegegeld@zuyd.nl / je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens).
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik loop door de coronacrisis studievertraging op waardoor ik niet meer binnen de diplomatermijn van 10 jaar van DUO mijn diploma kan halen.

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). Deze kan samen met jou een verzoek indienen om de diplomatermijn te verlengen.

 • Ik ben een internationale student zonder recht op Nederlands studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Wat kan ik doen?

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). 

 • Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met je verhuurder. De overheid heeft toegezegd dat verhuurders huurders niet op straat zullen zetten als deze betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Algemeen en gezondheid

 • Wanneer moet ik thuisblijven of bellen naar de huisarts? Wat moet ik doen als ik klachten heb die passen bij het coronavirus?

  Bij vragen over het coronavirus, je gezondheid, hoe je verspreiding kunt voorkomen en wat je moet doen als klachten hebt, kun je terecht op de website van het RIVM en de Rijksoverheid. Wil je weten wat je bij klachten moet doen in relatie tot je werk of studie, bekijk dan de ‘beslisboom’.

  Blijf thuis en laat je testen als je coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt of als de uitslag van de zelftest positief is. Neem voor een gratis coronatest contact op met de Corona informatielijn GGD Zuid-Limburg, T 088 - 880 5005. Je meldt je dus niet bij het landelijke callcenter maar direct bij de GGD Zuid-Limburg, waarna je zo snel mogelijk op corona getest zult worden. De GGD zal de uitslag met je bespreken en indien nodig contact met Zuyd Hogeschool opnemen als aanvullende maatregelen nodig blijken. Dit geldt voor alle studenten en medewerkers, ook als je niet in Zuid-Limburg of in Nederland woont. Je kunt je ook gratis laten testen als je geen klachten hebt.

  Neem daarnaast contact op met je leidinggevende of opleiding en bespreek wat de quarantaine en/of ziekmelding betekent voor je werk of studie.

 • Welke algemene maatregelen neemt Zuyd?

  Op dit moment gelden de volgende maatregelen:

  • We vragen studenten en medewerkers twee keer per week een preventieve zelftest te doen om coronabesmettingen snel op te kunnen sporen en een veilige omgeving te creëren op de hogeschool.
  • Het dragen van mondkapjes wordt ten sterkste aangeraden, maar is niet meer verplicht mits 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
  • Onderwijs vindt plaats op 1,5 meter afstand. Hiervoor zijn lokalen aangepast en faciliteiten beschikbaar waardoor docenten les kunnen geven aan studenten die verspreid zijn over meerdere lokalen. 
  • Er zijn beschermingsmiddelen beschikbaar voor docenten. 
  • Bij praktijkoefeningen waar de 1,5 meter afstand niet mogelijk is zijn beschermingsmiddelen aanwezig.
  • Om onderwijs en werken op locatie veilig te laten verlopen zijn hygiëne en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. Lees meer over de maatregelen en voorschriften op jouw locatie (bereikbaar voor studenten en medewerkers).
  • Activiteiten zoals diploma uitreikingen en introductieactiviteiten dienen conform de huidige regels (1,5 meter, maximaal 100 personen) plaats te vinden, totdat landelijk besloten wordt dat de regels worden versoepeld.
 • Ik woon in Duitsland en kan met voorrang gevaccineerd worden omdat ik bij een hogeschool werk. Hoe werkt dat?

  Medewerkers van een Hochschule (= universiteiten/hogescholen) vallen qua prioritering in ‘Stufe 3: Erhöhte Priorität’. In deze ‘Priorisierungsgruppe 3’ zitten weer verschillende subgroepen. De start van het vaccineren is per deelstaat verschillend. De keuze om je wel of niet te vaccineren is geheel aan jou.

  Nordrhein-Westfalen
  Medewerkers van Hochschulen kunnen vanaf 11 mei 2021 een afspraak maken voor vaccinatie. Hiervoor is een specifieke werkgeversverklaring nodig die ook door Zuyd ondertekend moet worden. Laat deze werkgeversverklaring door je leidinggevende ter ondertekening moeten aanbieden bij de HR-adviseur.

  Overigens, kan in NRW sinds 9 mei iedereen door de huisarts gevaccineerd worden met AstraZeneca, ongeacht priogroep en leeftijd en na overleg met de arts. Zie persbericht.

  Niedersachsen
  Het vaccineren van medewerkers van Hochschulen begint vanaf 31 mei 2021. Hiervoor is een specifieke werkgeversverklaring nodig die ook door Zuyd ondertekend moet worden. Deze werkgeversverklaring is pas vanaf 31 mei 2021 beschikbaar zijn en is onder aan deze pagina op de website van de deelstaat Niedersachsen te vinden. Laat de werkgeversverklaring door je leidinggevende ter ondertekening aanbieden bij de HR-adviseur.

  Denk eraan dat je bij de vaccinatie naast de werkgeversverklaring ook je Duitse verzekeringspas, je identiteitskaart/paspoort en een bewijs dat je woonachtig bent in Duitsland meeneemt. Ga voor meer informatie en het aanmelden voor de vaccinatie (ongeacht het Bundesland) naar deze pagina: https://www.116117.de/de/corona-impfung.php.

 • Ik kan vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje dragen, wat moet ik doen?

  Als je geen mondkapje kunt dragen vanwege een beperking of ziekte, dan dien je dit te kunnen aantonen middels het ‘kaartje voor uitzondering mondkapjesplicht’. Lees meer over uitzonderingen voor het dragen van een mondkapje en het uitzonderingskaartje.

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.