Veelgestelde vragen
Zuyd en corona

Veelgestelde vragen

Hieronder worden de veelgestelde vragen rondom het coronavirus verzameld. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met één van de contactpersonen die onderaan de pagina staan vermeld.

Studie en werk

 • Mag ik nog naar Zuyd Hogeschool komen?

  Vanaf 15 juni mag je alleen naar Zuyd komen als je bent ingeroosterd voor een toets of praktijkonderwijs. Kom alleen op het tijdstip waarop je bent ingeroosterd en verlaat na afloop meteen de locatie. Bekijk de voorschriften die gelden op jouw locatie (via Zuydnet, alleen voor studenten en medewerkers toegankelijk). Voor alle andere studenten en medewerkers blijft thuis en online studeren en werken de norm. Opleidingen bieden onderwijs nog steeds zoveel mogelijk online aan. Medewerkers hebben alleen met zeer dringende redenen en na toestemming van hun leidinggevende en directeur toegang tot de locatie. De bibliotheken zijn op alle locaties gesloten. Deze maatregelen gelden tot nader order.

 • Ik kom voor een toets of voor praktijkonderwijs naar locatie. Waar moet ik rekening mee houden?

  Om toetsen op locatie veilig te kunnen organiseren en het gevaar op besmetting te minimaliseren, heeft Zuyd diverse hygiëne- en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. De belangrijkste voorschriften zijn:

  • Kom (bij voorkeur) met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd. Vermijd indien mogelijk het reizen per trein of bus.
  • Kom alleen naar de locatie wanneer (en voor de tijd dat) je ingeroosterd bent voor een toets of praktijkonderwijs. Verlaat de locatie meteen na afloop van de toets/praktijkles.
  • Volg de aanwijzingen en instructies in en om de gebouwen (looproutes, zie plattegrond van jouw locatie) en volg de instructies van medewerkers. Dit is verplicht (zie Studentenstatuut op Zuydnet).
  • Kom niet naar Zuyd wanneer jij (of een van je huisgenoten) coronagerelateerde gezondheidsklachten hebt (heeft), zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, lichte hoest of koorts.

  Bekijk de overige maatregelen en voorschriften op jouw locatie (op Zuydnet)

 • Ik kan in verband met het coronavirus niet deelnemen aan een toets op locatie, wat betekent dat voor mij?

  Ons uitgangspunt is dat studievertraging voor studenten door de coronacrisis zoveel mogelijk voorkomen wordt. Jouw opleiding zorgt waar mogelijk voor een online alternatief voor toetsen of tentamens en informeert je op tijd daarover. Alleen wanneer je (aantoonbaar) om een van de volgende redenen niet kunt deelnemen aan een toets of praktijkles op locatie (vanaf 15 juni) blijft het aantal keren dat je volgens de Onderwijs- en examenregeling (op Zuydnet) mag deelnemen aan een toets overeind of krijg je de gelegenheid om de praktijkles in te halen:

  • Je bent ziek (geweest) door het coronavirus;
  • Je hebt klachten die mogelijk verband houden met corona, zoals koorts, neusverkoudheid, hoesten of keelpijn;
  • Een huisgenoot is ziek (geweest) door het coronavirus of heeft klachten die mogelijk verband houden met corona (koorts en/of benauwdheidsklachten);
  • Je zit in thuisisolatie omdat jij (of een huisgenoot) contact hebt (heeft) gehad met iemand die besmet is met het coronavirus;
  • Je biedt mantelzorg voor zieke familieleden;
  • Je moet vanwege de coronamaatregelen onderwijs combineren met zorg voor kinderen die thuis zijn;
  • Je behoort tot een risicogroep volgens de informatie van het RIVM of een of meerdere huisgenoten behoren tot een risicogroep.

  Mocht de studievoortgang in het geding komen, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra kans.

 • Ik wil niet naar Zuyd reizen, wat betekent dat voor mijn toets of praktijkles?

  Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen is geen geldige reden om niet deel te nemen aan een toets of praktijkonderwijs.

  De overheid en de vervoerders doen er alles aan om reizen tijdens de coronacrisis zo veilig mogelijk te maken. Je bent zelf verantwoordelijk om de regels en aanwijzingen omtrent verkeer en vervoer te volgen tijdens je reis naar de Zuyd-locatie.

  Wij verzoeken je echter om indien mogelijk met de (brom)fiets, te voet of met de auto naar Zuyd te komen, om de druk op het openbaar vervoer zo klein mogelijk te houden.

 • Ik moet voor een toets/praktijkonderwijs op locatie inreizen vanuit België. Wat moet ik doen?

  Het reizen van en naar België is nog steeds maar beperkt mogelijk. Hiervoor heb je een geldig identiteitsbewijs nodig en een brief waarin staat dat je wordt verwacht deel te nemen aan toetsen of praktijkonderwijs op locatie. Vraag deze brief tijdig bij je opleiding aan.

 • Ik vind het niet veilig op locatie, kan ik mijn toets of praktijkles later inhalen?

  Zuyd doet er alles aan om toetsen en praktijkonderwijs op locatie zo veilig mogelijk voor iedereen te organiseren. Op alle locaties zijn maatregelen genomen die het gevaar op besmetting minimaliseren. Niet naar Zuyd willen komen omdat je het niet veilig vindt om te reizen, is daarom geen geldige reden om niet deel te nemen aan een toets of praktijkonderwijs.

 • Moet ik een mondkapje dragen tijdens een toets/praktijkonderwijs op locatie?

  Het dragen van een mondkapje is bij toetsen niet verplicht, maar dat mag natuurlijk wel. Bij een aantal praktijklessen/-toetsen is het dragen van een mondkapje wél verplicht. Je krijgt dit aangereikt voorafgaand aan de les of toets. Je opleiding zal je daarover informeren.

 • Door het missen van lessen en examens dreig ik studievertraging op te lopen. Wat moet ik doen?

  Jouw opleiding laat lessen zoveel mogelijk online doorgaan. Toetsen die niet online kunnen plaatsvinden en praktijkonderwijs ter voorbereiding op toetsen worden vanaf 15 juni beperkt op locatie aangeboden. Het uitgangspunt is en blijft dat we de veiligheid van iedereen voorop stellen en binnen de mogelijkheden die de overheid en het RIVM bieden de studievertraging proberen te voorkomen of minimaliseren. In veel gevallen zal dat maatwerk vragen. Houd de berichten van jouw opleiding in de gaten. Je opleiding informeert je over alternatieven en mogelijkheden. Maak je je veel zorgen, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider of coach of met de studentendecaan (kijk op Zuydnet).

 • Ik moet thuiswerken of vanuit huis onderwijs volgen. Welke mogelijkheden zijn hiervoor binnen Zuyd?

  Alle ontwikkelingen en maatregelen rondom online onderwijs en thuiswerken zijn te vinden op de pagina online onderwijs op Zuydnet. Raadpleeg deze pagina voor handleidingen, instructies en alle systemen die beschikbaar zijn om vanuit thuis te kunnen werken of studeren. Houd ook de pagina met opleidingsinformatie op Zuydnet in de gaten hoe je opleiding online onderwijs aanbiedt.

 • De organisatie waar ik stage loop of les geef heeft andere richtlijnen dan Zuyd. Welke richtlijnen gelden dan voor mij?

  Medewerkers en studenten van Zuyd volgen in principe de richtlijnen van het stagebedrijf en houden rekening met mogelijk aangepast aanwezigheids- en gedragsbeleid van deze organisaties. In principe gaan stages door, tenzij de werkgever in verband met corona(maatregelen) reden heeft de activiteit te staken. In dat geval bekijk je samen met je stagebegeleider of je in die situatie je leeruitkomsten kunt behalen.

  Twijfel je aan je veiligheid op het stageadres, overleg dan met je begeleider op de werkplek en op school. De richtlijnen van het RIVM zijn steeds leidend. In het beleidsdocument op Zuydnet lees je meer over het Zuyd-beleid in relatie tot andere organisaties.

  Loop je stage in de zorg? De betreffende zorginstelling maakt als eerste de keuze of je een bijdrage kan leveren aan de patiëntenzorg. Hierbij staat de veiligheid voor patiënt, student en werknemers in de zorginstelling voorop. Er bestaat ruimte om aan te geven bij de zorg- en onderwijsinstelling dat je eventueel om persoonlijke redenen de stage wil niet continueren.

 • Wat betekent de coronacrisis voor het Bindend Studieadvies (BSA)?

  Het ministerie heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgend studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een BSA in principe uit tot het einde van het tweede studiejaar (collegejaar 2020-2021). Naast het uitstellen van het BSA is ook afgesproken dat de aanmelddatum voor een studie aan het hbo wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Zo krijgen eindexamenkandidaten meer tijd om hun studiekeuze te maken. We gaan de impact van de maatregelen verkennen en informeren je op korte termijn over de gevolgen van deze maatregelen voor de studenten en de opleidingen van Zuyd Hogeschool.

Reizen

 • Ik ben momenteel voor mijn studie of werk in het buitenland. Wat moet ik doen?

  Studenten en medewerkers die op dit moment nog in het buitenland verblijven worden geadviseerd de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Veel landen nemen maatregelen die gevolgen kunnen hebben t.a.v. reizen en/of vertrek uit dat land. Omdat landen voor langere tijd ‘op slot gaan’ is het goed te overwegen gebruik te maken van de vertrekmogelijkheden die er nog zijn. Bekijk de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Volg de veiligheidsmaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Buitenlandse Zaken voorschrijven. Kijk regelmatig of er updates zijn. Vermijd contact met zieke mensen en plaatsen waar veel mensen samen komen. Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik wil terugkeren naar Nederland, maar zit vast in het buitenland en ben niet in staat om zelf mijn terugkeer te regelen? Wat moet ik doen?

  Studenten en medewerkers die nu nog in het buitenland zijn en niet meer zelf naar Nederland kunnen terugkeren, hebben zich de afgelopen tijd kunnen registreren op de website bijzonderebijstandbuitenland.nl. De mogelijkheid om je hier te registreren is woensdag 8 april 2020 (17:00 uur Nederlandse tijd) stop gezet. De reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid blijven zich inzetten om zoveel mogelijk gestrande reizigers met vluchten naar Nederland terug te halen.

  Heb je nog vragen? Lees de veelgestelde vragen over hulp bij terugkeer naar Nederland. Ben je gestrand in het buitenland en heb je hulp nodig? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar +31 247 247 247. 

  Blijf in contact met je opleiding of leidinggevende. 

 • Ik ben student en zit voor mijn studie in het buitenland. Ik moet vanwege het coronavirus mijn buitenlandverblijf vervroegd beëindigen. Wat betekent dit voor mijn studie?

  Gezien de omstandigheden biedt de examencommissie maatwerk dat is afgestemd op de specifieke situatie.

 • Ik wil binnenkort naar het buitenland reizen, kan ik gaan?

  Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alle Nederlanders om vanaf 17 maart niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Studenten en medewerkers van Zuyd mogen alleen naar het buitenland afreizen na toestemming van het College van Bestuur.

Financieel

 • Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik collegegeld blijven betalen?

  Als je ingeschreven bent als student moet je collegegeld blijven betalen. Alle opleidingen stellen alles in het werk om (online) onderwijs te blijven aanbieden.

 • Ik kan mijn collegegeld niet meer betalen door financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met collegegeld@zuyd.nl of je studentendecaan (kijk op Zuydnet). We zullen coulant omgaan met deze situatie en samen met jou naar een maatwerkoplossing zoeken.

 • Ik loop studievertraging op als gevolg van de coronacrisis. Wie gaat dat betalen?

  Neem in eerste instantie contact op met je opleiding om te bespreken in hoeverre voorkomen kan worden dat je studievertraging oploopt. Loop je toch studievertraging op, neem dan contact op met je studentendecaan.

 • Ik kan door de coronacrisis niet werken of minder werken en kom hierdoor in de financiële problemen. Ik ben een Nederlandse of EU-student met studiefinanciering/OV. Wat kan ik doen?
  • Als je nog niet maximaal leent bij DUO, dan kun je je lening (tijdelijk) ophogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Je kunt extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet. Ook dit kun je met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Misschien kun je een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Heb je een aanvullende beurs en daalt het inkomen van je ouders in 2020? Dan kunnen je ouders verlegging van het peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijg je dan een hogere aanvullende beurs.
  • Gebruik je bovengenoemde mogelijkheden al en kom je toch in de problemen? Neem dan contact op met DUO en bespreek je situatie. DUO zal er coulant mee omgaan en waar mogelijk maatwerk toepassen.
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik ben een EU-student met Nederlandse studiefinanciering. Door de coronacrisis kan ik niet meer voldoen aan de eis van DUO om 56 uur per maand te werken. Wat kan ik doen?

  Je moet aan DUO bewijzen dat het om overmacht gaat. Dit doe je met een verklaring van je werkgever. In de verklaring moet staan dat je niet of minder mocht werken vanwege het coronavirus. Ook moet erin staan om welke periode het gaat. Neem contact op met DUO.

 • Ik ben een EU-student zonder Nederlandse studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik een tegemoetkoming krijgen van de Nederlandse overheid?
  • Je kunt bij DUO een lening aanvragen om het collegegeld te betalen: het collegegeldkrediet. Je kunt dit met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.
  • Kun je desondanks je collegegeld niet meer betalen, neem dan contact op met collegegeld@zuyd.nl / je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens).
  • Kom je desondanks in financiële nood, neem dan contact op met je studentendecaan.
 • Ik loop door de coronacrisis studievertraging op waardoor ik niet meer binnen de diplomatermijn van 10 jaar van DUO mijn diploma kan halen.

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). Deze kan samen met jou een verzoek indienen om de diplomatermijn te verlengen.

 • Ik ben een internationale student zonder recht op Nederlands studiefinanciering. Door het coronavirus kom ik in financiële problemen. Wat kan ik doen?

  Neem contact op met je studentendecaan (kijk op Zuydnet voor de juiste contactgegevens). 

 • Ik kan mijn huur niet meer betalen. Wat moet ik doen?

  Neem contact op met je verhuurder. De overheid heeft toegezegd dat verhuurders huurders niet op straat zullen zetten als deze betalingsproblemen ondervinden als gevolg van de coronacrisis.

Algemeen

 • Wanneer moet ik thuisblijven of bellen naar de huisarts? Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen

  Bij vragen over het coronavirus, je gezondheid, hoe je verspreiding kunt voorkomen en wat je moet doen als klachten hebt, kun je terecht op de website van het RIVM en de Rijksoverheid.

 • Welke maatregelen neemt Zuyd?

  Op dit moment gelden de volgende maatregelen:

  • We verzorgen online onderwijs waar mogelijk, de oplossingen en beschikbaarheid verschillen per opleiding.
  • Alle locaties zijn gesloten voor studenten; medewerkers werken thuis.
  • Vanaf 15 juni mogen alleen studenten en medewerkers die zijn ingeroosterd voor toetsen of praktijkonderwijs op locatie zijn, voor de tijd dat ze zijn ingeroosterd.
  • Om toetsen op locatie veilig te laten verlopen zijn hygiëne en logistieke maatregelen genomen, zoals extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer en voorrangsregels op smalle trappen. Lees meer over de maatregelen en voorschriften op jouw locatie (bereikbaar voor studenten en medewerkers).
  • Voor praktijkoefeningen en -toetsen gelden specifieke voorschriften. Deze voorschriften worden bij aanvang door de docent of de examinator meegedeeld. Benodigde beschermingsmiddelen voor de deelnemers zijn op de locatie aanwezig.

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.