Coronanieuws

Coronanieuws

Op deze pagina staat een verzameling van nieuws rondom het coronavirus van de afgelopen maanden.

Voor het laatste nieuws en meer informatie, raadpleeg de algemene coronavirus pagina. Voor meer (praktische) informatie rondom corona, raadpleeg de veelgestelde vragen pagina

Juli 2020

(Terug)reizen naar en vanuit Nederland | 14 juli
Helaas heerst het coronavirus nog steeds alom. Daarom wil Zuyd, met de zomervakantie voor de deur, toch nog de richtlijnen voor reizen onder de aandacht brengen. Voor reizigers die in Nederland arriveren vanuit landen en regio’s die volgens de Nederlandse rijksoverheid code oranje of rood hebben, adviseert de overheid dringend om na aankomst in Nederland 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Raadpleeg − ook vlak voor vertrek naar Nederland − de pagina van de Rijskoverheid voor de meest actuele lijst van landen en regio’s waarvoor dit dringende advies geldt

Code groen of geel
Reis je vanuit een land of regio die volgens de Nederlandse rijksoverheid code groen of geel heeft, dan geldt dit dringende advies niet en volg je (weer) de voor deze categorie geldende richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse en lokale overheid.

Studie, stage of werk
Studenten en medewerkers van Zuyd die naar het buitenland willen reizen voor studie, stage of werk worden gevraagd om eerst goed de tekst onder de vraag ‘Ik wil binnenkort naar het buitenland reizen voor studie of werk, kan ik gaan?’ te lezen in de sectie Veelgestelde vragen op de coronapagina op Zuyd.nl.

Lees meer Lees minder

Juni 2020

Zuyd Hogeschool blij met nieuwe maatregelen hoger onderwijs | 25 juni
Zuyd Hogeschool is blij met de versoepelingen die het kabinet tijdens de persconferentie van 24 juni heeft aangekondigd. De versoepelde maatregelen betreffen onder meer een verruiming van het gebruik van het openbaar vervoer. Lees meer in het nieuwsbericht.

Toetsen op locatie, zo ziet dat er uit | 9 juni
Nog een week en dan gaan de locaties van Zuyd weer beperkt open voor het afnemen van toetsen en voor praktijkoefeningen. Om dat voor studenten en medewerkers zo veilig mogelijk te organiseren, zijn er op alle locaties maatregelen genomen en gelden er voorschriften. In de video hieronder laat student Sander zien hoe toetsen op de locaties van Zuyd er tijdens de coronacrisis uitziet.

Sssst... Even luisteren naar deze prachtige uitvoering | 5 juni
De afstand weerhoudt onze studenten niet om samen muziek te maken. Meer dan veertig studenten van Conservatorium Maastricht bundelen hun krachten in deze uitvoering van de prachtige compositie The Seal Lullaby van Eric Whitacre. Ook in moeilijke tijden is het ons doel om positiviteit en vreugde in de wereld te brengen. Samen werken we keihard om een veilige leeromgeving voor onze studenten te creëren. Stap voor stap maken we onze gebouwen en faciliteiten veilig om onze studenten zo snel en zo veilig mogelijk weer te verwelkomen… Lees meer in het nieuwsbericht

Aanmelden voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool ook na 1 juni mogelijk | 4 juni
Studiekiezers kunnen zich ook na 1 juni nog aanmelden voor een opleiding bij Zuyd Hogeschool. Belangrijk is wel dat studiekiezers dit zo spoedig mogelijk doen. Uitzondering hierop zijn opleidingen die een selectieprocedure hanteren: hiervoor is de aanmeldtermijn reeds gesloten. Lees meer in het nieuwsbericht

Lees meer Lees minder

Mei 2020

Afstudeerders Toneelacademie organiseren online festival State of the (He)Arts | 28 mei
Afstuderende studenten van de Toneelacademie presenteren zichzelf en hun werk tijdens het online festival 'State of the (He)Arts'. Een digitaal alternatief voor het jaarlijks terugkerende Festival Gemaakt, waar de studenten normaliter hun afstudeerwerk tonen, maar dat dit jaar werd afgelast vanwege de coronamaatregelen. Lees meer in het nieuwsbericht

Vanaf 15 juni beperkte herstart: maatregelen en voorschriften toetsen op locatie | 28-05-2020
Zuyd Hogeschool is blij dat, in lijn met het coronabeleid van het kabinet, haar locaties vanaf 15 juni weer beperkt open gaan voor het afnemen van toetsen en, in beperkte mate, voor praktijkoefeningen. Deze activiteiten op locatie vinden plaats in de periode van 15 juni tot 18 juli.

Om voor haar studenten en medewerkers een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, heeft Zuyd op alle locaties diverse hygiëne- en logistieke maatregelen genomen die voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en het ‘Herstart protocol hbo’ van de Vereniging Hogescholen. Te denken valt aan extra schoonmaak, het beschikbaar stellen van desinfecterende handzeep en handgel, gescheiden ingangen en looproutes, eenrichtingsverkeer, voorrangsregels op smalle trappen en het beschikbaar stellen van extra beschermingsmiddelen voor studenten en medewerkers tijdens praktijkonderwijs waar de 1,5 meter afstand moeilijk te handhaven is. Ook heeft overleg plaatsgevonden met onder andere het openbaar vervoer, betrokken gemeentes en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Studenten en medewerkers mogen alleen naar de locatie komen wanneer (en voor de tijd dat) zij een ingeroosterde activiteit hebben en moeten de locatie daarna meteen verlaten. Zuyd vraagt hen bij voorkeur met de fiets, te voet of met de auto te komen en openbaar vervoer te vermijden. Verder geldt nog altijd als uitgangspunt dat Zuyd het reguliere onderwijs online invult en medewerkers thuis werken.

Meer informatie is te vinden bij de Veelgestelde vragen op de coronapagina van deze website. Studenten en medewerkers vinden alle informatie over de maatregelen en voorschriften op de locaties op het intranet van Zuyd: Zuydnet (niet toegankelijk voor externen).

Zuyd wenst alle studenten en medewerkers die de komende weken voor een toets of praktijkoefening naar Zuyd komen veel succes met de voorbereiding!

Vanaf 15 juni toetsing op locatie | 20 mei
Zuyd Hogeschool is blij met de duidelijkheid van het kabinet tijdens de persconferentie van 19 mei over de startdatum van de herstart van onderwijsactiviteiten. In lijn met het beleid van het kabinet om vanaf 15 juni onderwijsactiviteiten op locatie weer beperkt mogelijk te maken, heeft Zuyd beslist om de toetsen en, in beperkte mate, praktijkonderwijs plaats te laten vinden in de periode van 15 juni tot 18 juli.

De eerder voorgenomen, beperkte herstart van de toetsen op 2 juni komt te vervallen. Dit, mede omdat er minder ruimte is ontstaan voor regionale invulling, bijvoorbeeld ten aanzien van reistijden in het openbaar vervoer. Studenten en medewerkers worden uiterlijk 29 mei geïnformeerd over het nieuwe (toets)rooster.

Bij dit alles hanteert Zuyd, met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad, het ‘Herstart Protocol hbo’ van de Vereniging Hogescholen. Zuyd handelt hierbij in overleg met regionale partners als het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de betrokken gemeentes en het openbaar vervoer.

De studenten en medewerkers die vanaf 15 juni weer op locatie zijn voor toetsen of praktijkonderwijs, worden verzocht om zo veel mogelijk met eigen vervoer te komen en de voorschriften in de gebouwen en van het RIVM te volgen. Zij ontvangen binnenkort aanvullende informatie over de maatregelen en de voorschriften op de locaties.

Online hulp bij de juiste studiekeuze | 20 mei
De twijfelaars onder de studiekiezers hebben het dit jaar extra lastig doordat ze niet meer terecht kunnen op de locaties, bijvoorbeeld om te proefstuderen. Juist voor die groep biedt Zuyd Hogeschool een aantal extra mogelijkheden om te helpen bij het maken van de juiste keuze. Lees meer in het nieuwsbericht

Toetsafname | 13 mei
In lijn met landelijke en regionale richtlijnen is Zuyd Hogeschool voornemens om per 2 juni, daar waar geen alternatieven voorhanden zijn om onnodige vertraging bij studenten te voorkomen, in zeer beperkte mate toetsen af te gaan nemen. Dit, onder centrale regie om de aanwezigheid in gebouwen en het openbaar vervoer zeer beperkt te laten zijn en ook bij de uitvoering de RIVM- richtlijnen te volgen. Concrete roosters zullen via de individuele academies (en opleidingen) op zo kort mogelijke termijn naar studenten gecommuniceerd worden.

Zuyd Hogeschool organiseert online speeddate voor bedrijven en studenten | 12 mei
Door het coronavirus zal voor velen thuis werken en online studeren de komende tijd de norm blijven. Dit maakt het voor bedrijven en studenten lastiger om elkaar te vinden, bijvoorbeeld als het gaat om afstudeer- en onderzoeksopdrachten, stages en (tijdelijke) vacatures. Om bedrijven en studenten het makkelijker te maken met elkaar in contact te komen organiseert Zuyd Hogeschool van 25 t/m 29 mei een online speeddate-event. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Promotie Suzanne Thompson Academie Verloskunde Maastricht |12 mei
Suzanne Thompson heeft met succes haar proefschrift ‘Increasing self-efficacy in student midwives for physiological childbirth’ verdedigd. Bijzonder detail was dat haar promotie online plaatsvond en dat geïnteresseerden deze vanachter de computer konden volgen. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl. 

Update coronavirus en Zuyd Hogeschool | 7 mei
De persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen in Nederland heeft gisteren nog geen duidelijkheid opgeleverd over de situatie voor het hoger onderwijs. Hierover vindt nog overleg op verschillende niveaus plaats – bijvoorbeeld tussen het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen. In ieder geval zal de komende periode het online onderwijs bij Zuyd gewoon worden voortgezet. Ondertussen werken we er hard aan om bepaalde toetsen en praktijkonderwijs op de fysieke locaties van Zuyd Hogeschool weer mogelijk te maken, uiteraard met inachtneming van de voorschriften van het RIVM. Dit betreft tentamens en praktische oefeningen die niet online kunnen plaatsvinden. We hebben het scenario uitgewerkt om per 1 juni te kunnen starten met toetsen en praktijkonderwijs. Of dit gezien de landelijke berichtgeving mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. Zodra we meer zicht hebben op een startdatum zullen de roosters voor toetsen en praktijkoefeningen op locatie worden gepubliceerd. Dit alles dus in afwachting van de besluitvorming van het kabinet. Mocht de situatie veranderen, dan zullen wij hierover zo snel mogelijk communiceren.

Lees meer Lees minder

April 2020

Update coronavirus na persconferentie Kabinet | 24 april
Dinsdag 21 april heeft het kabinet een persconferentie gegeven over de maatregelen in Nederland ten aanzien van het coronavirus. Het hoger onderwijs is hierin niet specifiek aan bod gekomen. Studenten en medewerkers van Zuyd zijn deze week geïnformeerd over de verdere situatie bij onze hogeschool. De rode draad: hoewel er nog op verschillende niveaus overlegd wordt − bijvoorbeeld tussen het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen – wordt ook de komende periode het online onderwijs bij Zuyd voortgezet en er wordt hard gewerkt om vanaf 1 juni bepaalde toetsen op locatie mogelijk te maken. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Mocht de situatie wijzigen dan worden studenten en medewerkers zo spoedig mogelijk geüpdatet.

Geen grootschalige studentenintroducties in augustus/september | 15 april
Zuyd Hogeschool zal vanwege de coronacrisis in september geen grootschalige studentenintroducties organiseren. Dat geldt zowel voor de opleidingsintroducties als de stedelijke introducties in Maastricht (INKOM), Sittard en Heerlen. Het besluit is genomen met het oog op de veiligheid en gezondheid van alle studenten en het tijdelijke verbod op grootschalige evenementen, dat vermoedelijk ook na 1 juni nog zal gelden. Alle betrokkenen, waaronder de Zuyd-opleidingen en de Universiteit Maastricht, zullen op zoek gaan naar alternatieven om nieuwe studenten toch op een leuke en creatieve manier welkom te heten en te laten kennismaken met Zuyd, de opleiding en de stad waar zij gaan studeren, zoals kleinschaligere of digitale introducties.

Studenten creëren eigen 3D online onderwijs- en social hotspot | 10 april
Dat studenten die zich toeleggen op communicatie en multimedia design bovengemiddeld beschikken over creativiteit en vaardigheden op deze gebieden, is niet zo verwonderlijk. Maar dat deze vaardigheden in deze coronatijd met onderwijs op afstand en social distancing, zo van pas en tot hun recht zouden komen, had eigenlijk niemand kunnen voorzien. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Student Toneelacademie: binnen een week onderzoeksproject online | 8 april
De maatregelen om het coronavirus in te dammen raakt iedereen. De kunstsector wordt extra hard getroffen door het annuleren van praktisch alle voorstellingen. Afstudeerder David Westera van de Toneelacademie kreeg ook te maken met tegenslag door de coronamaatregelen. Hij ging echter niet bij de pakken neer zitten, maar gebruikte zijn inventiviteit om dit nadeel in een voordeel om te buigen. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Gedichten van troost door studenten Toneelacademie op NPO Radio4 | 3 april
Het afgelasten van alle culturele voorstellingen zorgt voor hoofdbrekens in de cultuursector. Het is tevens een groot gemis voor de studenten van de Toneelacademie, die toch vooral worden klaargestoomd om op de planken te staan. De lessen vinden nu online plaats en hoewel dit best een ingewikkelde situatie is, maken ze er het beste van bij de Toneelacademie Maastricht. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

In 72 uur naar 300 nieuwe beschermingsmaskers voor Zuyderland | 3 april
Door de coronacrisis is er een tekort aan beschermingsmaskers voor medisch personeel. Om ook de komende tijd coronapatiënten veilig te kunnen blijven helpen, heeft Zuyderland Medisch Centrum het verzoek uitgezet om “zo snel mogelijk” 200 verbindingsstukken te 3D-printen. Binnen 72 uur had Django Goffin van de opleiding Engineering van Zuyd Hogeschool samen met enkele partners ruim 300 adapters geprint. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Onderwijs verhuist van klaslokaal naar woonkamer | 1 april
Het thuisstuderen lijkt al bijna gewoonte. Afgelopen week werd al duidelijk dat de lessen in elk geval tot 1 juni online worden verzorgd. Hoe werkt dat nu, die online lessen? Dat is nog niet zo eenvoudig uit te leggen, want de grote diversiteit aan opleidingen zorgt ook voor een groot verschil in vorm en inhoud van de online lessen. Een selectie uit de online activiteiten. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Lees meer Lees minder

Maart 2020

Docenten en studenten Verpleegkunde ingezet bij coronabestrijding | 30 maart
Docenten en studenten van de opleiding Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool worden intensiever ingezet bij de verpleging van coronapatiënten. Met de inzet wil Zuyd de druk op de medische sector als gevolg van de toename van het aantal coronapatiënten helpen verminderen. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl

Nieuwe vragen toegevoegd over het coronavirus en financiële gevolgen | 27 maart
Zie onder 'Veelgestelde Vragen' het kopje 'Financieel'. 

Sluiting gebouwen vanaf maandag 30 maart | 26 maart
Om optimaal te kunnen bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en om de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, sluit Zuyd Hogeschool vanaf maandag 30 maart alle gebouwen, met uitzondering van de locatie Nieuw Eyckholt in Heerlen. Conservatorium Maastricht blijft onder strikte voorwaarden open voor een beperkt aantal studenten.

Online onderwijs tot 1 juni | 25 maart
Zuyd Hogeschool heeft vandaag, samen met veel andere hogescholen en universiteiten, besloten om tot 1 juni door te gaan met het geven van online onderwijs. De verlenging is een gevolg van het besluit van het  kabinet van afgelopen maandag dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Lees meer in het nieuwsbericht op Zuyd.nl.

Geslaagden voortgezet onderwijs onverminderd welkom bij Zuyd; extra begeleiding reeds gepland | 24 maart
Minister Slob van onderwijs heeft vandaag bekendgemaakt dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaan. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De minister heeft er meermaals gewezen op gewezen dat dit diploma een volwaardig diploma zal zijn. Geslaagden in het voortgezet onderwijs blijven onverminderd welkom bij Zuyd Hogeschool.

De minister heeft het besluit genomen samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de Vereniging Hogescholen (VH) aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Net als Zuyd, is de VH van mening dat er aandacht moet zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en, meer in het algemeen, de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.

De aandacht voor begeleiding van aankomende studenten stond bij Zuyd juist al hoog op de agenda. Voortvloeiend uit het programma Succesvol Studeren en als onderdeel van de Kwaliteitsafspraken, krijgen nieuwe studenten bij Zuyd in het komende studiejaar sowieso al extra begeleiding. Juist tijdens de eerste honderd dagen van hun studie om de overgang van voortgezet onderwijs naar hbo, of van mbo naar hbo beter te laten verlopen. Dit sluit ook aan bij de strategie van Zuyd waarin de ontwikkeling van de student centraal staat.

Lees hier het persbericht van het ministerie van OCW.

Regeling bijzondere bijstand buitenland | 23 maart
Studenten en medewerkers die in het buitenland zitten en niet in staat zijn zelf hun terugkeer te regelen via een reisorganisatie of luchtvaarmaatschappij, kunnen een beroep doen op de regeling bijzondere bijstand buiteland en zich registreren op de website bijzonderebijstandbuitenland.nl. Kijk voor meer informatie ook bij de Veelgestelde vragen hieronder.

Bindend Studieadvies (BSA) | 19 maart
De Vereniging Hogescholen heeft vandaag overlegd met de minister van OCW over landelijk beleid. Het ministerie heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgend studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een BSA in principe uit tot het einde van het tweede studiejaar (collegejaar 2020-2021). We gaan de impact van de maatregelen verkennen en informeren betrokkenen op korte termijn over de gevolgen van deze maatregelen voor de studenten en de opleidingen van Zuyd Hogeschool.

Reisadvies aangescherpt | 18 maart
Ook als het gaat om reizen naar of verblijf in het buitenland, volgt Zuyd de richtlijnen van de Nederlandse regering. Op 17 maart heeft de regering haar standpunt ten aanzien van mensen die in het buitenland verblijven of naar het buitenland willen reizen aangescherpt. Zuyd adviseert studenten en medewerkers die op dit moment nog in het buitenland zijn om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Veel landen nemen maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor vertrek uit dat land. Omdat landen voor langere tijd ‘op slot gaan’ is het goed te overwegen gebruik te maken van de vertrekmogelijkheden die er nog zijn. Kijk bij de Veelgestelde vragen voor meer informatie over dit onderwerp.

Studiekeuzecheckgesprekken uitgesteld of online | 17 maart
Studiekiezers die uitgenodigd waren voor een studiekeuzecheckgesprek kunnen van de opleiding de mogelijkheid krijgen om het gesprek online te voeren. In het andere geval worden er nieuwe data ingepland.

Proefstuderen voor studiekiezers uitgesteld | 17 maart
Studiekiezers die zich hadden aangemeld voor een Proefstudeerdag tot en met 6 april, kunnen een nieuwe datum uitkiezen en zich hiervoor aanmelden via de link in de bevestigingsmail die ze hadden ontvangen. Sommige opleidingen hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar bieden de mogelijkheid om aan te melden voor een Proefstudeerdag zonder datum. De opleiding neemt dan contact op zodra er wel nieuwe data bekend zijn. 

Bij Zuyd mogen studiekiezers zich voor de meeste opleidingen na 1 mei aanmelden. Dat geldt nog steeds. Je bent dan als studiekiezer wel verplicht deel te nemen aan een studiekeuzecheckgesprek. Onze opleidingen zullen ervoor zorgen dat deze gesprekken door kunnen gaan, eventueel online.

Zuyd gesloten voor studenten | 16 maart

  • Vanaf 16 maart tot en met maandag 6 april zijn alle locaties van Zuyd, inclusief alle locaties van Zuyd Bibliotheek, gesloten voor studenten.
  • Opleidingen werken hard aan het opstarten van online onderwijs. Per opleiding zullen de oplossingen daarvoor verschillen. Opleidingen informeren studenten en medewerkers via Moodle, de Zuydnetgroep van de opleiding en/of mail. Ook op de speciale informatiepagina over corona op Zuydnet staat informatie van de opleidingen. Heb je vragen, stel ze dan aan je opleiding of via corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).

Medewerkers werken thuis | 16 maart

  • Alle medewerkers moeten tot en met 6 april thuis werken. Alleen met toestemming van je leidinggevenden mag je op locatie werken.
  • Is je aanwezigheid bij Zuyd nodig, houd dan de voorzorgsmaatregelen in acht: schud geen handen en blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
  • De gebouwen zijn open van 8.00 tot 17.00 uur. Behalve: Conservatorium Maastricht: open van 8.00 tot 16.00 uur, Dependance gesloten. Academie Beeldende Kunsten Maastricht: 17-20 maart: alleen hoofdgebouw open van 9.00 tot 12.00 uur (voor MT-leden en 2 medewerkers Bureau Onderwijs) en 23 maart-6 april: gesloten.

Zuyd Bibliotheek gesloten | 16 maart
Alle locaties van Zuyd Bibliotheek zijn gesloten voor onderzoekers, docenten en medewerkers van Zuyd. Dienstverlening vindt online plaats. Voor medewerkers die hierdoor met hun onderzoek of onderwijs in problemen komen, is er op aanvraag offline dienstverlening beschikbaar. Maak een afspraak via corona@zuyd.nl o.v.v. Zuyd Bibliotheek. Check de website van Zuyd Bibliotheek voor updates over de dienstverlening.

Geen handen schudden, sociale contacten vermijden en afstand houden
We verzoeken alle studenten en medewerkers het advies van het RIVM op te volgen en geen handen te schudden, sociale contacten te vermijden en minimaal 1,5 afstand te houden (social distancing). Kijk voor de overige maatregelen die je voor jezelf en anderen kunt nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, onderaan deze pagina en op de website van het RIVM.

Reizen naar het buitenland
Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alle Nederlanders om vanaf 17 maart niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Studenten en medewerkers van Zuyd mogen alleen naar het buitenland afreizen na toestemming van het College van Bestuur.

Lees meer Lees minder