Coronavirus

Zuyd en het coronavirus

Op deze pagina vind je nieuws en informatie rondom het coronavirus en Zuyd Hogeschool.

  • Wij verzamelen de veelgestelde vragen in een overzicht. Bekijk de veelgestelde vragen.
  • De nieuwsberichten rondom corona van de afgelopen maanden verzamelen we op de pagina coronanieuws.
  • Studenten en medewerkers vinden de meest actuele informatie op Zuydnet (niet voor externen toegankelijk). Check ook de Facebookpagina's van Zuyd.
  • Toch nog een vraag na het lezen van deze pagina en de FAQ's? Onderaan deze pagina vind je een overzicht met contactgegevens. 

For the English version of this page, consult our English website

Laatste nieuws

COVID-19 besmettingen | 1 februari
De GGD Zuid-Limburg heeft Zuyd Hogeschool geïnformeerd dat de afgelopen week 0 studenten positief getest zijn op COVID-19. De GGD Zuid-Limburg verstrekt helaas geen informatie over het aantal studenten dat inmiddels genezen is.
Let wel: de GGD hanteert sinds 25 januari een landelijk COVID-besmettingsregistratiebeleid. Dit houdt onder meer in dat studenten (en medewerkers) vanaf de 25e enkel nog aan de locatie gekoppeld zijn, wanneer zij in de besmettelijke periode of bronperiode langer dan 15 min aanwezig waren op locatie.

COVID-19 besmettingen | 27 januari
De GGD Zuid-Limburg heeft Zuyd Hogeschool geïnformeerd dat de afgelopen week 5 studenten positief getest zijn op COVID-19. De GGD Zuid-Limburg verstrekt helaas geen informatie over het aantal studenten dat inmiddels genezen is.
Onderwijs in tijden van corona | 25 januari
Corona vraagt het uiterste van zorgpersoneel. Maar onderwijs in tijden van corona vergt net zo goed een pittige krachtsinspanning, ook bij Zuyd Hogeschool. Om te laten zien hoe pittig, nemen drie docenten en vier studenten van verschillende opleidingen ons mee naar het digitale klaslokaal.

COVID-19 besmettingen | 18 januari
De GGD Zuid-Limburg heeft Zuyd Hogeschool geïnformeerd dat de afgelopen week 6 studenten positief getest zijn op COVID-19. De GGD Zuid-Limburg verstrekt helaas geen informatie over het aantal studenten dat inmiddels genezen is.

ZuydSwitch: voor omscholen in coronatijd | 15 januari
Zuyd Hogeschool gaat omscholen naar ander werk extra begeleiden. Aanleiding voor omscholingstraject ZuydSwitch is dat door de coronacrisis veel sectoren nu mogelijk voorgoed krimpen, terwijl in andere sectoren veel vacatures openstaan. ZuydSwitch wil hierbij de verbinding leggen en richt zich op drie omscholingsrichtingen waar zowel nu als in de toekomst veel vraag naar gekwalificeerd personeel is: de zorg, ICT en techniek. 

Corona-update: verlenging lockdown geen nieuwe gevolgen voor hoger onderwijs | 13 januari

Premier Rutte heeft in zijn persconferentie van dinsdag 12 januari bekendgemaakt dat de lockdown in Nederland met drie weken verlengd. Voor het hoger onderwijs betekent dat tot maandag 8 februari. Deze verlenging heeft geen nieuwe gevolgen voor het hoger onderwijs, en dus ook voor Zuyd Hogeschool niet. Dit betekent dat de toetsen die op locatie gepland staan gewoon doorgaan. Hetzelfde geldt voor het praktijkonderwijs, uiteraard met inachtneming van alle regels en afspraken betreffende mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand. Ook kwetsbare studenten kunnen in overleg met de opleiding en/of de decaan gebruik blijven maken van bepaalde studiefaciliteiten. Het theorieonderwijs blijft online verzorgd worden.

Medewerkers en studenten die niet op locatie hoeven te zijn voor het geven of volgen van praktijkonderwijs of andere noodzakelijke activiteiten werken en studeren thuis. Als je naar Zuyd moet komen voor een toets of praktijkonderwijs, hou dan de regels in acht: blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, hou anderhalve meter afstand, draag een mondkapje, nies in je ellebogen en was je handen stuk.

Zuyd gaat er, mede met het oog op de continuïteit van het onderwijs, van uit dat de huidige maatregelen in het hoger onderwijs voorlopig van kracht blijven. Mocht de situatie veranderen dan wordt dat uiteraard z.s.m. bekendgemaakt. De informatie zal z.s.m. geüpdatet worden. Alleen als we met ons allen de richtlijnen volgen, kunnen we hopelijk snel terug naar de normale situatie.

COVID-19 besmettingen | 11 januari
De GGD Zuid-Limburg heeft Zuyd Hogeschool geïnformeerd dat de afgelopen week 2 studenten positief getest zijn op COVID-19. Dit is een verdere daling ten opzichte van de weken ervoor, waarin respectievelijk 5, 9 en 37 studenten positief getest waren. De GGD Zuid-Limburg verstrekt helaas geen informatie over het aantal studenten dat inmiddels genezen is.

Corona-update: impact lockdown op Zuyd beperkt | 15 december
Premier Rutte heeft in zijn toespraak op maandagavond 14 december een lockdown afgekondigd. Deze lockdown duurt tot minstens 19 januari. Voor het hoger onderwijs en dus ook voor Zuyd Hogeschool, hebben de besluiten met name gevolgen voor het theorieonderwijs. In feite wordt de situatie hetzelfde als die op 15 juni, toen de toetsen en het praktijkonderwijs weer op locatie werden opgestart.

Zo zullen de toetsen die op locatie gepland staan gewoon doorgaan. Hetzelfde geldt voor het praktijkonderwijs, uiteraard met inachtneming van alle regels en afspraken betreffende mondkapjesplicht en 1,5 meter afstand. 

Het theorieonderwijs wordt daarentegen met ingang van woensdag 16 december weer online verzorgd. Studenten en medewerkers worden verzocht de informatie van de eigen opleiding in de gaten te houden, via de opleidingsinformatie op Zuydnet (het intranet van Zuyd, alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers) of via mail.

Noodzakelijke reisbewegingen om het onderwijs te bereiken blijven geoorloofd. Dit betekent dat studenten en medewerkers die over de grens wonen en naar Zuyd (en terug) moeten voor praktijkonderwijs of een toets, heen en weer kunnen blijven reizen met inachtneming van de overheidsregels die nu ook al gelden. Voor buitenlandse stages ligt de situatie genuanceerder: de Rijksoverheid raadt reizen naar landen met een code oranje of rood dringend af. Ook Zuyd raadt reizen naar deze landen ten zeerste af. Bovendien erkent Zuyd, gelet op de ernst van de situatie, een buitenlandse stage in een oranje of rood gebied niet als onderwijsactiviteit. Neem voor meer informatie contact op met je opleiding.

De restaurants van Zuyd die open zijn, blijven ook na 15 december geopend tijdens de openingstijden van de gebouwen. Net zoals nu fungeren ze als uitgiftepunt. Dit betekent dat bestellingen alleen kunnen worden meegenomen en niet geconsumeerd mogen in het zitgedeelte.

Alle bibliotheken blijven tijdens de lockdown gesloten. Bibliotheek Ligne in Sittard is vanaf dinsdag 15 december alleen ‘afhaalbibliotheek’. Kijk voor nadere informatie op https://bibliotheek.zuyd.nl/. Alleen kwetsbare studenten kunnen van de studiefaciliteiten gebruik maken. Studenten wordt geadviseerd dit te bespreken met de opleiding. 

Met ingang van 16 december is het niet meer mogelijk om op een Zuyd- of externe locatie een diploma-uitreiking te organiseren. Ook andere samenkomsten en evenementen die niet gerelateerd zijn aan het praktijkonderwijs, zoals kerstbijeenkomsten, kunnen geen doorgang vinden. Noch binnen noch buiten Zuyd.

Studenten en medewerkers die niet op locatie hoeven te zijn voor het volgen of geven van praktijkonderwijs of andere noodzakelijke activiteiten studeren en werken thuis. Als je naar Zuyd moet komen voor een toets of praktijkonderwijs, hou dan de regels in acht: blijf thuis bij klachten en laat je direct testen, hou anderhalve meter afstand, draag een mondkapje, nies in je ellebogen en was je handen stuk.  

Ga voor meer informatie naar de coronapagina, de locatiepagina en de Veelgestelde vragen op Zuydnet (alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers). De informatie zal z.s.m. geüpdatet worden. Alleen als we met ons allen de richtlijnen volgen, kunnen we hopelijk snel weer terug naar de normale situatie. Of zoals Bart Storcken zingt: #HoueenBeppieafstand.

Overig coronanieuws

Bekijk de pagina 'Coronanieuws' voor alle (overige) berichtgeving rondom het coronavirus en Zuyd Hogeschool. 

Klik hier voor de pagina 'Coronanieuws'

Contact met Zuyd

  • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
  • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
  • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
  • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
  • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.

Overig contact en relevante websites

Zuyd volgt de richtlijnen van de overheid, het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken (reisadviezen) en de Vereniging Hogescholen.