Coronavirus

Zuyd en het coronavirus

Op deze pagina vind je nieuws en informatie rondom het coronavirus en Zuyd Hogeschool.

Zuyd Hogeschool volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid (ministerie van OCW), het RIVM, de GGD en de Vereniging Hogescholen.

Huidige coronamaatregelen bij Zuyd Hogeschool

Omdat het coronavirus nog niet verdwenen is en risico’s blijven bestaan, blijven wij bepaalde adviezen en richtlijnen van de overheid handhaven voor studenten, medewerkers en bezoekers van Zuyd. We zetten ze hieronder op een rij:

 • Was regelmatig en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Er geldt geen thuiswerkadvies. Medewerkers die vanwege de aard van het werk op locatie dienen te zijn, kunnen altijd komen. Voor de overige medewerkers geldt dat zij hun aanwezigheid kunnen afstemmen met hun leidinggevende.
 • Er geldt geen mondkapjesplicht. Omdat bij medische beroepen de instellingen zelf mogen bepalen of er mondkapjes gedragen dienen te worden, volgen wij bij praktijklessen de brancheprotocollen;
 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
  • Doe een zelftest en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Een afspraak maken voor een test bij de GGD Zuid Limburg (telefoon 088 - 880 50 05) kan alleen nog wanneer je een herstelbewijs nodig hebt om te reizen, wanneer je geen zelftest kunt doen of wanneer je in de gezondheidszorg werkt.
  • Je kunt weer naar buiten als je de laatste 24 uur geen klachten meer hebt;
  • Lees het actuele quarantaineadvies en doe de quarantainecheck.
   Voor nauwe contacten en huisgenoten wordt ook verwezen naar de quarantainecheck.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. Mobiele ventilatoren mogen NIET gebruikt worden. Wanneer het open zetten van ramen niet mogelijk is (bijvoorbeeld tijdens de winter) worden andere oplossingen gezocht om te ventileren en de luchtkwaliteit optimaal te houden.
 • Het advies van de overheid is om een vaccinatie, booster- en/of herhaalprik te halen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Meer informatie

Studenten en medewerkers vinden meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen op de coronapagina op Zuydnet (het intranet van Zuyd). Heb je specifieke vragen over jouw opleiding? Neem dan contact op met je docent of de decaan.

Respecteer elkaars keuzes

Zuyd en de Vereniging Hogescholen onderschrijven de oproep van de overheid om rekening met elkaar te houden. Houd afstand als iemand daar om vraagt. Heb je een afspraak met iemand die zorgen heeft over zijn of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. En respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen.

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.

Overig contact en relevante websites

Zuyd volgt de richtlijnen van de overheid, het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken (reisadviezen) en de Vereniging Hogescholen.