Coronavirus

Zuyd en het coronavirus

Op deze pagina vind je nieuws en informatie rondom het coronavirus en Zuyd Hogeschool.

 • Wij verzamelen de veelgestelde vragen in een overzicht. Bekijk de veelgestelde vragen.
 • Studenten en medewerkers vinden de meest actuele informatie op Zuydnet (niet voor externen toegankelijk). Check ook de Facebook pagina's van Zuyd.
 • Toch nog een vraag na het lezen van deze pagina en de FAQ's? Onderaan deze pagina vind je een overzicht met contactgegevens. 

Laatste nieuws (01 april)

Onderwijs verhuist van klaslokaal naar woonkamer | 1 april
Het thuisstuderen lijkt al bijna gewoonte. Afgelopen week werd al duidelijk dat de lessen in elk geval tot 1 juni online worden verzorgd. Hoe werkt dat nu, die online lessen? Dat is nog niet zo eenvoudig uit te leggen, want de grote diversiteit aan opleidingen zorgt ook voor een groot verschil in vorm en inhoud van de online lessen. Een selectie uit de online activiteiten. Lees meer in het nieuwsbericht.

Docenten en studenten Verpleegkunde ingezet bij coronabestrijding | 30 maart
Docenten en studenten van de opleiding Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool worden intensiever ingezet bij de verpleging van coronapatiënten. Met de inzet wil Zuyd de druk op de medische sector als gevolg van de toename van het aantal coronapatiënten helpen verminderen. Lees meer in het nieuwsbericht.

Nieuwe vragen toegevoegd over het coronavirus en financiële gevolgen | 27 maart
Zie onder 'Veelgestelde Vragen' het kopje 'Financieel'. 

Sluiting gebouwen vanaf maandag 30 maart | 26 maart
Om optimaal te kunnen bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus en om de gezondheid van medewerkers zo goed mogelijk te kunnen beschermen, sluit Zuyd Hogeschool vanaf maandag 30 maart alle gebouwen, met uitzondering van de locatie Nieuw Eyckholt in Heerlen. Conservatorium Maastricht blijft onder strikte voorwaarden open voor een beperkt aantal studenten.

Online onderwijs tot 1 juni | 25 maart
Zuyd Hogeschool heeft vandaag, samen met veel andere hogescholen en universiteiten, besloten om tot 1 juni door te gaan met het geven van online onderwijs. De verlenging is een gevolg van het besluit van het  kabinet van afgelopen maandag dat evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Lees meer in het nieuwsbericht .

Geslaagden voortgezet onderwijs onverminderd welkom bij Zuyd; extra begeleiding reeds gepland | 24 maart
Minister Slob van onderwijs heeft vandaag bekendgemaakt dat de centrale examens in het voortgezet onderwijs dit schooljaar niet doorgaan. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De minister heeft er meermaals gewezen op gewezen dat dit diploma een volwaardig diploma zal zijn. Geslaagden in het voortgezet onderwijs blijven onverminderd welkom bij Zuyd Hogeschool.

De minister heeft het besluit genomen samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. In het overleg met de ministers van onderwijs, is door de Vereniging Hogescholen (VH) aangegeven dat de hogescholen het besluit volgen. Net als Zuyd, is de VH van mening dat er aandacht moet zijn voor begeleiding van de aankomende studenten en, meer in het algemeen, de zorg voor een goede overgang tussen voortgezet onderwijs en het hbo.

De aandacht voor begeleiding van aankomende studenten stond bij Zuyd juist al hoog op de agenda. Voortvloeiend uit het programma Succesvol Studeren en als onderdeel van de Kwaliteitsafspraken, krijgen nieuwe studenten bij Zuyd in het komende studiejaar sowieso al extra begeleiding. Juist tijdens de eerste honderd dagen van hun studie om de overgang van voortgezet onderwijs naar hbo, of van mbo naar hbo beter te laten verlopen. Dit sluit ook aan bij de strategie van Zuyd waarin de ontwikkeling van de student centraal staat.

Lees hier het persbericht van het ministerie van OCW.

Overig nieuws

Hieronder vind je nieuwsberichten van de afgelopen weken rondom het coronavirus en Zuyd Hogeschool. 

Regeling bijzondere bijstand buitenland | 23 maart
Studenten en medewerkers die in het buitenland zitten en niet in staat zijn zelf hun terugkeer te regelen via een reisorganisatie of luchtvaarmaatschappij, kunnen een beroep doen op de regeling bijzondere bijstand buiteland en zich registreren op de website bijzonderebijstandbuitenland.nl. Kijk voor meer informatie ook bij de Veelgestelde vragen hieronder.

Bindend Studieadvies (BSA) | 19 maart
De Vereniging Hogescholen heeft vandaag overlegd met de minister van OCW over landelijk beleid. Het ministerie heeft hogescholen gevraagd het bindend studieadvies (BSA) uit te stellen tot het volgend studiejaar. Hogescholen stellen het geven van een BSA in principe uit tot het einde van het tweede studiejaar (collegejaar 2020-2021). We gaan de impact van de maatregelen verkennen en informeren betrokkenen op korte termijn over de gevolgen van deze maatregelen voor de studenten en de opleidingen van Zuyd Hogeschool.

Reisadvies aangescherpt | 18 maart
Ook als het gaat om reizen naar of verblijf in het buitenland, volgt Zuyd de richtlijnen van de Nederlandse regering. Op 17 maart heeft de regering haar standpunt ten aanzien van mensen die in het buitenland verblijven of naar het buitenland willen reizen aangescherpt. Zuyd adviseert studenten en medewerkers die op dit moment nog in het buitenland zijn om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Veel landen nemen maatregelen die gevolgen kunnen hebben voor vertrek uit dat land. Omdat landen voor langere tijd ‘op slot gaan’ is het goed te overwegen gebruik te maken van de vertrekmogelijkheden die er nog zijn. Kijk bij de Veelgestelde vragen voor meer informatie over dit onderwerp.

Studiekeuzecheckgesprekken uitgesteld of online | 17 maart
Studiekiezers die uitgenodigd waren voor een studiekeuzecheckgesprek kunnen van de opleiding de mogelijkheid krijgen om het gesprek online te voeren. In het andere geval worden er nieuwe data ingepland.

Proefstuderen voor studiekiezers uitgesteld | 17 maart
Studiekiezers die zich hadden aangemeld voor een Proefstudeerdag tot en met 6 april, kunnen een nieuwe datum uitkiezen en zich hiervoor aanmelden via de link in de bevestigingsmail die ze hadden ontvangen. Sommige opleidingen hebben nog geen nieuwe datum vastgesteld, maar bieden de mogelijkheid om aan te melden voor een Proefstudeerdag zonder datum. De opleiding neemt dan contact op zodra er wel nieuwe data bekend zijn. 

Bij Zuyd mogen studiekiezers zich voor de meeste opleidingen na 1 mei aanmelden. Dat geldt nog steeds. Je bent dan als studiekiezer wel verplicht deel te nemen aan een studiekeuzecheckgesprek. Onze opleidingen zullen ervoor zorgen dat deze gesprekken door kunnen gaan, eventueel online.

Zuyd gesloten voor studenten | 16 maart

 • Vanaf 16 maart tot en met maandag 6 april zijn alle locaties van Zuyd, inclusief alle locaties van Zuyd Bibliotheek, gesloten voor studenten.
 • Opleidingen werken hard aan het opstarten van online onderwijs. Per opleiding zullen de oplossingen daarvoor verschillen. Opleidingen informeren studenten en medewerkers via Moodle, de Zuydnetgroep van de opleiding en/of mail. Ook op de speciale informatiepagina over corona op Zuydnet staat informatie van de opleidingen. Heb je vragen, stel ze dan aan je opleiding of via corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).

Medewerkers werken thuis | 16 maart

 • Alle medewerkers moeten tot en met 6 april thuis werken. Alleen met toestemming van je leidinggevenden mag je op locatie werken.
 • Is je aanwezigheid bij Zuyd nodig, houd dan de voorzorgsmaatregelen in acht: schud geen handen en blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De gebouwen zijn open van 8.00 tot 17.00 uur. Behalve: Conservatorium Maastricht: open van 8.00 tot 16.00 uur, Dependance gesloten. Academie Beeldende Kunsten Maastricht: 17-20 maart: alleen hoofdgebouw open van 9.00 tot 12.00 uur (voor MT-leden en 2 medewerkers Bureau Onderwijs) en 23 maart-6 april: gesloten.

Zuyd Bibliotheek gesloten | 16 maart
Alle locaties van Zuyd Bibliotheek zijn gesloten voor onderzoekers, docenten en medewerkers van Zuyd. Dienstverlening vindt online plaats. Voor medewerkers die hierdoor met hun onderzoek of onderwijs in problemen komen, is er op aanvraag offline dienstverlening beschikbaar. Maak een afspraak via corona@zuyd.nl o.v.v. Zuyd Bibliotheek. Check de website van Zuyd Bibliotheek voor updates over de dienstverlening.

Geen handen schudden, sociale contacten vermijden en afstand houden
We verzoeken alle studenten en medewerkers het advies van het RIVM op te volgen en geen handen te schudden, sociale contacten te vermijden en minimaal 1,5 afstand te houden (social distancing). Kijk voor de overige maatregelen die je voor jezelf en anderen kunt nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen, onderaan deze pagina en op de website van het RIVM.

Reizen naar het buitenland
Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Daarom adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alle Nederlanders om vanaf 17 maart niet meer naar het buitenland te reizen tenzij het noodzakelijk is. Studenten en medewerkers van Zuyd mogen alleen naar het buitenland afreizen na toestemming van het College van Bestuur.

Lees meer Lees minder

Contact met Zuyd

 • Bezoekers/relaties/ouders: stuur je vraag naar corona@zuyd.nl.
 • Studenten: neem contact op met je opleiding of mail naar corona@zuyd.nl (vermeld je opleiding!).
 • Medewerkers: neem contact op met je leidinggevende of mail naar corona@zuyd.nl.
 • Leidinggevenden: kijk op Zuydnet voor de relevante contactpersonen en -gegevens.
 • Journalisten: neem contact op met Rolf van Stenus op 06 2375 7221 of via rolf.vanstenus@zuyd.nl.

Overig contact en relevante websites

Zuyd volgt de richtlijnen van de overheid, het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Buitenlandse Zaken (reisadviezen) en de Vereniging Hogescholen.