Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Roze 2

Ergotherapie

Het is de uitdaging van de ergotherapeut om de uitvoering van alledaagse praktische activiteiten te herstellen of te bevorderen bij mensen met een ziekte of beperking. Daardoor kunnen de cliënten zo optimaal mogelijk functioneren en participeren in de maatschappij.

De opleiding in het kort

Wat houdt de opleiding ergotherapie in?
Jezelf verzorgen, aankleden, gaan werken of studeren, sporten of uitgaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk maar eens aan iemand die na een auto-ongeluk in een rolstoel terechtkomt en van het ene moment op het andere een heleboel dingen niet meer kan doen zoals hij dat gewend was. Je analyseert als ergotherapeut samen met de cliënt de taak (wat hij wil doen), je bekijkt zijn omgeving en de mogelijkheden en beperkingen die de cliënt ervaart. Je biedt de cliënt een aantal mogelijke oplossingen aan die gericht zijn op het datgene wat hij wil doen. Ook begeleid je de cliënt tijdens het aanleren van deze oplossingsmogelijkheden en je adviseert, indien nodig, aan derden.

Wat kun je worden?
De kern van het beroep van ergotherapeut is het behandelen, adviseren en coachen van mensen met een beperking, die weer school, werk, hobby en zelfzorg activiteiten willen uitvoeren. De ergotherapeut is een specialist in het bedenken van oplossingen en het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om bovengenoemde activiteiten uit te voeren.

HBO Keuzegids 2016

'Heerlen toont zich opnieuw een paramedisch onderwijstalent: bij ergotherapie steekt het zelfs met kop en schouders boven de andere opleidingen uit. Studenten waarderen de feedback van docenten en hoe ze worden uitgedaagd om kritisch na te denken, maar eigenlijk is alles er bovengemiddeld. Dat vonden ook de experts'.

Studie in cijfers

Wil je weten hoe onze huidige studenten deze opleiding beoordelen? En wat je kansen zijn op een baan? Bekijk dan de onderstaande objectieve informatie gebaseerd op openbare, betrouwbare bronnen (zie Studiekeuze123). Hiermee kun je onze opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Studie in cijfers kun je trouwens bij iedere bacheloropleiding van Zuyd vinden.

sic ergotherapie

Varianten

Versneld studietraject
De opleiding Ergotherapie biedt vwo’ers en studenten met eerder verworven competenties (die aansluiten bij het curriculum) de mogelijkheid een verkort studietraject te doorlopen. Het gaat om een driejarig traject dat start na tien weken in het eerste jaar, vanaf de tweede module. Hierdoor heb je de gelegenheid om de zwaarte van de studie voor jezelf in te schatten. In een individueel gesprek en na advies van je studieloopbaanbegeleider moet je aantonen dat je dit traject naar verwachting met goed gevolg kunt doorlopen. Vooraf wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarin je uitleg krijgt over hoe het traject zal verlopen. De versnelling vindt vooral plaats doordat je de theorie sneller doorloopt. Voor de praktijkonderdelen geldt dit niet. Ben je een goede vwo’er, dan is de theorie ook waarschijnlijk je sterke kant.

Aandachtspunten

  • Je hebt een vwo-diploma of een propedeuse van hbo of universiteit behaald, of een vergelijkbare opleiding gedaan. 
  • Het studietraject is een versnelling van het normale studieprogromma, niet een vermindering.
  • Aanmelding en selectie vindt plaats in oktober van je eerste studiejaar. De beslissing tot toelating ligt bij de examencommissie.
  • Als je het traject volgens planning doorloopt, behaal je aan het begin van het vierde studiejaar - eind september - je diploma in plaats van in juli van dat vierde studiejaar.

Bachelor-mastertraject
De opleiding Ergotherapie biedt samen met de Universiteit Maastricht de mogelijkheid voor vwo'ers om een bachelor-mastertraject te volgen. In vier jaar tijd behaal je zowel je bachelor-diploma Ergotherapie als je master of Health Science.

Hoe ziet het programma eruit?
Door vanaf het begin van het eerste studiejaar het onderwijs uit de latere jaren, zoals keuzeonderwijs (minoren) en het afstudeerproject naar voren te halen, ontstaat er een verzwaard programma en kun je je bachelor in drie jaar afronden. In het programma is ook de voorbereiding voor de aansluitende master verwerkt. Zie het onderstaande schema.

verkorte studie vwo'er

Deze opzet vergt extra inspanningen van de deelnemende studenten. Daarom worden extra toelatingseisen gesteld.

Contact

Meer contactinformatie

Kennis-/Informatiecentrum

Meer contactinformatie