Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Satijnwit

Hoogte collegegeld

Je kunt de hoogte van je collegegeld bepalen door de vragen hieronder te beantwoorden. Als je meerdere opleidingen volgt betaal je slechts één keer het hoogst verschuldigde tarief.

Wettelijk tarief
In Nederland betaal jij als student voor een deel van het onderwijs zelf in de vorm van het wettelijk collegegeld. Een ander deel wordt door de Nederlandse overheid betaald, de zogenaamde rijksbijdrage.

 

Instellingstarief
Heb je al een bachelor- of masterdiploma of kom je niet uit een EU/EER-land, dan betaal je het hogere instellingstarief. Reden hiervoor is dat Zuyd voor jou geen rijksbijdrage meer krijgt. Dit hogere tarief is een optelsom van het jaarlijks vastgestelde wettelijk collegegeld en de voormalige rijksbijdrage (zonder de diplomavergoeding). Het hogere tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat gelijk is aan de index van het wettelijk collegegeld. Jaarlijks worden de collegegelden door het College van Bestuur vastgesteld. Zie ook het Reglement (pdf) Toelating en inschrijving Zuyd Hogeschool 2016-2017. 
 

Bereken je collegegeld

 

Meer informatie

Meer informatie over het collegegeld van het jaar 2016 - 2017 vind je in de volgende documenten (pdf's): Reglement toelating en inschrijving, Regeling Dispensatie

Contact

Stuur een e-mail

Studiefinanciering

Meer over leenstelsel