Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Samenscholing 2

Hoogte collegegeld

Je kunt de hoogte van je collegegeld bepalen door de stappen in het stroomschema te volgen. Klik op onderstaand afbeelding om het stroomschema te bekijken. Het betreft de door de overheid bekostigde opleidingen.

stroomschema


Toelichting stroomschema collegegelden 2014-2015 

A
. De volgende landen zijn lid van de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden. 

B. Studenten met een Surinaamse of Zwitserse nationaliteit worden voor de berekening van het collegegeld gelijkgesteld aan studenten met een EER nationaliteit. Een student die een niet EER-nationaliteit bezit valt ook onder de nationaliteitsvereiste als hij een familielid (op grond van Richtlijn 2004/38/EG) is van in Nederland wonende EU-burgers of als hij een verblijfsvergunning bezit op basis waarvan hij in aanmerking komt voor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering 2000.

C. Onderstaande verblijfsvergunningen geven recht op het wettelijk collegegeldtarief, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

 • Asiel bepaalde tijd (type III);
 • Asiel onbepaalde tijd (type IV);
 • Regulier bepaalde tijd (type I) met één van de volgende verblijfsdoelen:
  • alleenstaande minderjarige vreemdeling;
  • verblijf ter adoptie of als pleegkind;
  • wedertoelating;
  • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken;
  • op grond van ministerieel besluit;
  • de vervolging van mensenhandel (B9);
  • speciale regeling 2007 (het generaal pardon);
  • verband houdend met tijdelijke humanitaire gronden of hiermee verband houdende niet-humanitaire gronden;
  • kinderpardon;
  • voortgezet verblijf als gevolg van een van de bovenstaande beperkingen;
  • op grond van Vreemdelingencirculaire B2;
  • op grond van art 8. EVRM;
  • verblijf in verband met gezinsvorming (onder bepaalde voorwaarden);
  • gezinsuitbreiding (onder bepaalde voorwaarden);
  • verblijf bij familielid (onder bepaalde voorwaarden).

Voor meer informatie, zie de website van DUO.

D
. Heb je al een Bachelor resp. Master onderwijs of gezondheidszorg en je gaat daarna een andere Bachelor resp. Master onderwijs of gezondheidszorg doen, dan geldt voor jou niet de regel dat je voor die tweede opleiding het wettelijk collegegeld betaalt. Je hebt namelijk al een opleiding waarvoor behoefte is op de arbeidsmarkt vanuit overheidswege. De bepaling luidt nl.: 'voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt'. Weet je niet tot welke sector de door jou te volgen opleiding behoort, ga dan naar de website van de IB groep of neem contact op met Bureau Inschrijving.


E
Wettelijk collegegeld

Alle bachelor- en masteropleidingen, voltijds en duaal:

Behalve:  

€ 1.906
 • Bachelor Fysiotherapie   
€ 2.006
 • Bachelor Hoger Hotelonderwijs (instroom studiejaar 2014-2015)
€ 2.450

Alle deeltijdopleidingen:
Behalve:

€ 1.406
 • Master Architectuur  
€ 1.906
 

F. Instellingscollegegeld 

Alle bachelor- en masteropleidingen:
Behalve:

€ 7.315
 • Bachelor Verloskunde
€ 8.715 
 • Bachelor Hoger Hotelonderwijs (instroom studiejaar 2014-2015)
€ 7.700
 • Bachelor Hoger Hotelonderwijs (instroom vóór studiejaar 2014-2015)
€ 7.315
 • Master Muziek
€ 7.125 

Zie ook de Regeling Inschrijving en Collegegeld studiejaar 2014-2015. 

 

NB: we besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die hierboven is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde gegevens niet meer actueel, volledig of correct zijn. Je kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. 

Meer informatie

Meer informatie over het collegegeld van het jaar 2014 - 2015 vind je in de volgende documenten (pdf's): Regeling Inschrijving en CollegegeldCollegegeldtarieven, Regeling Dispensatie

Contact

Stuur een e-mail

Studiefinanciering

Meer over leenstelsel